Home >Dienst na verkoop >Walter Goovaerts Herenthout. Ervaren en betrouwbaar.

Dienst-na-verkoop en herstellingen

Walter Goovaerts Herenthout.  Ervaren en betrouwbaar. 

Dat voel je wanneer je bij ons binnenloopt voor het advies over en de aanschaf van je nieuwe kachel of inzethaard.  We verkopen geen poespas maar investeren fors in een uitgebreid winkelaanbod, een divers gamma en ruime voorraad.  Geen praatjes en gedoe.  Bondige uitleg gebaseerd op praktijk en expertise.  Antwoord leveren op jouw vragen, dat is wat we doen.

Dat merk je wanneer levering en installatie grondig doorgenomen, tijdig gepland, feilloos volbracht en op het afgesproken moment uitgevoerd worden.

Dat weet je zeker wanneer we ook achteraf voor je klaarstaan:  Reken bij Walter Goovaerts gerust op een prima dienst-na-verkoop en onderhoud van de bij ons aangekochte kachel of inzethaard.

 

Bij storingen of vragen: bel ons op het nummer 014 / 51 12 66.

Walter Goovaerts Herenthout staat paraat om zijn klanten snel en vakkundig te helpen.  Eigen monteurs-technici, eigen dispatching, eigen bestelwagens en een permanente stock in huis van meer dan 500 verschillende wisselstukken en onderhoudsproducten. 

Verkopen is niet moeilijk.  Nadien evenwel ontbreekt het vaak aan know-how, ervaring, logistiek, voortdurende personeelsopleiding, gespecialiseerde apparatuur en infrastructuur om degelijk onderhoud uit te voeren en herstellingen te doen want dat vraagt voor velen (te) veel inspanningen qua tijd en financiën.

Walter Goovaerts investeert wél -en met plezier zelfs- in kennis, technische training en infrastructuur.  Uiteraard willen we dat onze eigen klanten met voorrang van die inspanningen genieten!  Vandaar onze weloverwogen politiek van ons het recht voor te behouden om, zonder opgave van reden, herstellingen te weigeren aan  apparaten die niet bij ons aangekocht werden en/of merken die niet door ons verdeeld worden.  Aan pelletkachels die niet bij ons aangekocht werden, ook al betreft het een apparaat van een merk dat wij verdelen, voeren wij sowieso geen herstellingen en/of onderhoud uit.

 

Hoe snel proberen wij je te helpen:

Dringende herstellingen -defecte kachel of inzethaard in hoofdverwarming en bij ons aangekocht- trachten we nog dezelfde werkdag (als de oproep ons voor 11:00 uur bereikt) of ten laatste de werkdag nadien uitgevoerd te hebben. 
Niet-dringende herstellingen worden doorgaans binnen de vijf werkdagen afgehandeld.

Hersteltermijnen worden bepaald in samenspraak met de klant.  Herstellingen gebeuren op werkdagen (maandag tot vrijdag) tijdens de werkuren (8 tot 17 uur)  Onze dispatching geeft een tijdsindicatie (voormiddag, rond de middag of namiddag) aangaande het bezoek van onze technicus maar legt nooit een exact bezoekuur vast.  Indien je dat wil en aanvraagt, zal onze monteur je verwittigen wanneer hij naar jou vertrekt.  Doorgaans zal hij dan 15 à 30 minuten later aankomen.  In dat laatste geval wel je telefoon beantwoorden en ons niet op een onverzettelijke mailbox laten stuiten…  

Des te minder je thuis bent, des te kleiner de kans dat wij je –snel- kunnen helpen.  Wanneer er bijvoorbeeld enkel op woensdagnamiddag iemand aanwezig kan zijn, heeft onze dispatching maar een halve dag op 5 werkdagen de mogelijkheid om je afspraak op het door jouw gewenste moment in te plannen.  De termijn om een afspraak te realiseren loopt dan snel op!

Een defect toestel komt altijd ongelegen, is niet plezierig en zorgt voor kleine of grote wrevel.  Dat begrijpen we.  De dispatching, onze technici, alle andere medewerkers, de hele firma heeft er alle belang bij van je altijd zo snel mogelijk te helpen.  Niemand wordt er beter van wanneer jij langer dan nodig op een interventie moet wachten.  Blijf kalm en rustig wanneer er een probleem is en je een herstelling aanvraagt.  Dat praat plezieriger en brengt alles sneller en makkelijker tot een oplossing.  Doe gerust je eigen zeg maar beantwoord ook de vragen van onze dispatcher.  Luister naar de adviezen die we aan de telefoon geven, ze hebben alleen tot doel van je zo snel en zo goedkoop mogelijk te helpen.     

Als je een herstelaanvraag waarvoor al een datum werd vastgelegd, annuleert of wanneer je niet aanwezig bent op het ogenblik dat onze monteur langskomt om een afgesproken interventie uit te voeren, zullen wij een forfaitaire som van €50 aanrekenen als tussenkomst in de veroorzaakte kosten.  De met onze firma gevoerde telefoongesprekken kunnen geregistreerd en opgeslagen worden.

Op het ogenblik van de interventie dien jij zelf -of een andere meerderjarige “die op de hoogte is van het gebrek aan het apparaat”- thuis te zijn. 

Onze monteur wil jou vragen kunnen stellen over het kapotte toestel om zo een volledige, snelle en correcte diagnose te maken van de storing. 

 

 

Maak gebruik van onze task-locator om aan de weet te komen of wij ook in jouw woonplaats herstellingen uitvoeren.

Hogervermelde interventietermijnen zijn niet bindend, kunnen variëren naargelang de seizoensdrukte en verlenen geen rechten aan de lezer van deze website. Het gros van onze herstellingen wordt door onze eigen diensten uitgevoerd maar het kan gebeuren dat wij jou doorverwijzen naar de hersteldienst van de respectievelijke leverancier, producent en/of importeur: Voor interventies tijdens de waarborgperiode, voor problemen waarbij de constructie van het toestel mogelijk de oorzaak vormt en hoogstuitzonderlijk in gevallen van extreme drukte.

 

website: www.willems-it.be