Home >Walter Goovaerts >Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van
NV Comfort-Goovaerts (Walter Goovaerts-Herenthout)
Klik hier voor alle contactgegevens.

Door de toegang en het gebruik van de website verklaar je jezelf uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

Privacybeleid

De NV Comfort-Goovaerts hecht belang aan jouw privacy.  Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.  Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij onze commerciële activiteiten en dienstverlening en/of om jou persoonlijk van dienst te zijn.  De gebruiker kan zich, kostenloos en op eenvoudig schriftelijk verzoek, verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.  Daartoe zal hij zich richten tot de NV Comfort-Goovaerts te Jodenstraat 40 in 2270 Herenthout.  Je persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.  Door middel van een aangetekende, gedateerde en ondertekende aanvraag vergezeld van een bewijs van identiteit aan de NV Comfort-Goovaerts te Jodenstraat 40 in 2270 Herenthout kan je de schriftelijke mededeling bekomen van jouw persoonsgegevens als opgeslagen in onze website-databank.  Indien nodig kan je, mits vervulling van dezelfde voorwaarden, ook vragen van de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het gebruik van ‘cookies’

Tijdens een bezoek aan een site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.  Sommige internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf kan verwijderen.  Raadpleeg daarvoor de help-functie van je internetbrowser.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, grafische gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, klank, animatie, video’s, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan NV Comfort-Goovaerts of rechthoudende derden.
De op deze site verstrekte informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt.  De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.  Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een overtreding op grond van de auteurswet. Het aanbrengen van wijzigingen op de inhoud van de site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NV Comfort-Goovaerts (ook ‘hacken’ genoemd) is uitdrukkelijk verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.  Aan de verstrekte informatie kunnen aldus geen rechten worden ontleend.  Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt kan je hiertoe rechtstreeks contact met de NV Comfort-Goovaerts opnemen.

We leveren voortdurende inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.  Ondanks deze moeite kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.  Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal NV Comfort-Goovaerts dit zo snel mogelijk rechtzetten. 

We stellen jouw hulp op prijs:  Indien je onjuistheden of onvolledigheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, mag je dit gerust aan ons laten weten.

NV Comfort-Goovaerts kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  NV Comfort-Goovaerts geeft geen waarborgen voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

NV Comfort-Goovaerts kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.  Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  NV Comfort-Goovaerts verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.  In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Herentals en/of Turnhout bevoegd.  Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze disclaimer tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

 

website: www.willems-it.be