Home > AARDGASINZETHAARDEN > Technische informatie

Informatie over inbouw gashaarden

 

De meest comfortable brandstof.

Een gasinzethaard is super-eenvoudig in gebruik, vergt weinig onderhoud, (zelf) brandstof opslaan en bijvullen is niet aan de orde.  Een draai aan de knop of druk op de afstandsbediening en het toestel is paraat.  Je kan een gasinzethaard probleemloos thermostatisch laten werken en –wanneer nodig- ononderbroken ’s nachts laten doorbranden.

Rookgasafvoer. Of je nu voor het open of gesloten verbrandingssysteem kiest: ’t is veilig!

Men denkt wel eens dat de termen open en gesloten verbranding slaan op het al dan niet aanwezig zijn van een ruit in de inzethaard.  Dat klopt niet.  Je weet dat een vlam alleen kan branden wanneer er zuurstof, lucht aangevoerd wordt.  De begrippen open en gesloten verbranding slaan op de manier waarop de inzethaard die zuurstof betrekt.

 

Open verbranding

Ook wel schouwaansluiting of type B  genoemd:  Je inbouw gashaard onttrekt de zuurstof uit de ruimte waarin de inzethaard is opgesteld.
Het leeuwendeel van alle haarden –en het maakt niet uit of die haard nu op gas, kolen, hout, mazout of pellets brandt- werkt volgens dit open verbrandingsprincipe!  Een belangrijk verschil is wel dat alleen de gasinzethaarden met open verbranding die vandaag de dag gecommercialiseerd mogen worden, verplicht uitgerust zijn met een thermische terugslagbeveiliging (TTB) die het toestel uitschakelt bij een te geringe schouwtrek, bij een mogelijk risico op CO-vergiftiging.  Veilig dus!

Om een goede werking te verzekeren, zijn voor (alle) toestellen met open verbranding twee dingen van belang.  Een goede zuurstofvoorziening, verluchting van de ruimte waarin het toestel opgesteld staat en het toestel dient aangesloten te worden op een goed werkende schouw.  
Zo’n goed werkende schouw bekom je niet door hoe-dan-ook, en dat in tegenstelling tot wat je zo vaak hoort beweren, een bestaande gemetselde of uit schouwpotten opgetrokken schouw –die je voordien misschien al tientallen jaren probleemloos gebruikte- met een inox flexibel te ‘tuberen’  In de meeste gevallen blijf je die schouw gewoon verder gebruiken zoals je altijd al deed. 
Je kan er meer over lezen in de rubriek schouwen van deze website of kom even langs.  We geven je graag meer advies in onze toonzaal.

 

Gesloten verbranding

Ook wel type C genoemd: Je haard betrekt zijn zuurstof van buiten. 

De aansluiting van de haard gebeurd veelal met een zogenaamd concentrisch buissysteem.  Moeilijke naam maar het is simpel.  Het is een niet-buigzame, prefab buis bestaande uit een ‘grote’ buis (bv. Ø150mm) waarin –door de fabrikant- een ‘kleinere’ buis (bv. Ø100mm) voorgemonteerd werd.  Via de grote buis wordt de zuurstof van buitenaf in de vuurkamer gebracht.  Extra zuurstofvoorziening, verluchting van de ruimte waarin het toestel opgesteld is, hoeft dus niet!  Eens verbrand wordt het rookgas via de kleine buis weer naar buiten gebracht.

Er is een gamma aan vaste, inkortbare en telescopisch uitschuifbare buizen en bochten (van 15° tot 90°) in alu of zwarte kleur.  Met die buizen en ellebogen kan je een schouw-tracé opbouwen

Alles werkt op basis van natuurlijke trek.  Dat wil zeggen dat de (beide) luchtstromen niet door middel van een ventilator gestuurd worden.  Technische defecten of stroompannes kunnen er dus niet voor zorgen dat je haard onbruikbaar wordt. 
We vallen je niet lastig met de wiskundige formules aan de hand waarvan je een schouwtraject kan uitrekenen.  Simpel gezegd mag je er van uit gaan dat de totale afstand van de horizontaal lopende buizen kleiner moet zijn dan de totale afstand van de verticaal lopende buizen.  Het verdient aanbeveling –en dat is een regel die voor elke schouw opgaat trouwens- van scherpe richtingswijzigingen uit te sluiten.  Gebruik bijvoorbeeld liever 2 bochten van 45° dan 1 bocht van 90° 
Voor meer uitleg mag je altijd langskomen in onze toonzaal, we geven je graag meer advies.

Nevenstaand schema is indicatief en heeft niet de bedoeling van volledig te informeren.  Voor antwoorden bij jouw concrete project kom je langs in onze toonzaal.  Vul onze checklist in voor je langskomt!

 

 

Je kan bij ons terecht voor de levering van die concentrische buizen en desgewenst voeren wij –in combinatie met een bij ons aangekochte haard- ook de plaatsing uit.

Gasinzethaarden die volgens het gesloten verbrandingsprincipe werken, zijn superveilig (want nemen geen zuurstof weg uit de woning) en bieden een handige oplossing wanneer men een ruimte wil verwarmen waar geen schoorsteen aanwezig is (of kan voorzien worden) maar waar wel een buitenmuur of (plat) dak ter beschikking zijn. 
Ze zijn alleen een must wanneer men een haard wil opstellen in een slaapkamer, badkamer, laagenergie-, b.e.n.- of passiefwoning.

Het is niet onbelangrijk van aan te stippen dat er binnen het segment van de individuele gaskachels met gesloten verbranding nog een afzonderlijke categorie van toestellen bestaat:  De zogenaamde muurgasradiatoren. 

 

Het woord zegt het zelf.  Het gaat om radiatoren: een neutraal uitzicht en in verschillende afmetingen en warmtecapaciteiten beschikbaar.  In tegenstelling tot wat hierboven uitgelegd, moeten deze toestellen niet met een buizensysteem aangesloten worden maar met een eenvoudige muurkoker. 
Zo’n apparaat kan aan eender welke buitenmuur geplaatst worden.  Achter de radiator wordt een opening gemaakt van ca. 20 bij 30 cm.  Doorheen die opening wordt de –naargelang de muurdikte telescopisch aanpasbare- muurkoker geschoven en die wordt aan de buitenzijde afgedekt met een onopvallend, roestvrij rooster. 

Muurgasradiatoren hebben talloze pluspunten en vormen een alternatief voor een CV-systeem:

 • Hoog rendement (>85%) 
 • Erg korte opwarmingstijden.  Ideaal voor de badkamer! 
 • Een soepel, op eender welk moment uitbreidbaar en aanpasbaar systeem.  Bijvoorbeeld wanneer de kinderen groter worden en er een slaap/studeerkamer bijgemaakt wordt. 
 • Zuinig, want naast het hoge rendement stook en verbruik je alleen maar aardgas op die plaatsen in huis waar je ook werkelijk aanwezig bent. 
 • Eenvoudig qua installatie:  een gasleiding (en een buitenmuur uiteraard) volstaat.
  Geen gedoe met water aan-en afvoerbuizen, circulatiepomp, expansievat, technische ruimte of een in verwarmingsvolume tekort schietende CV-ketel.
 • Het is een erg prijsgunstig systeem dat je stapsgewijs kunt uitbreiden.

Veel mensen plaatsen vandaag de dag vaak een degelijke, pellet- of houtkachel met aangenaam zicht op het gezellige vuur in de leefruimte of woonkeuken en vullen die aan met individuele muurgasradiatoren doorheen de woning.

Ook veilig qua brandstoftransport en binneninstallatie.

Een aardgasinstallatie moet vakkundig en veilig gebeuren. Wij zijn gehabiliteerd CERGA-professionele-aardgasinstallateur & geregistreerd aannemer. Twee waarborgen dat je beroep doet op een vakman.

 

Om het CERGA-professionele-aardgasinstallateur-kwaliteitslabel te bekomen, werden wij verplicht een specifiek hiervoor ingerichte opleiding te volgen en legden wij het examen succesvol af.  Maar ook na het behalen van het label worden wij op regelmatige tijdstippen opgeroepen om vervolmakingscursussen te volgen en zo bij te blijven met de nieuwste technieken, regels en normen.
Van elke aardgasinstallatie dienen wij bovendien een genormeerd rapport met een isometrisch leidingschema en gasdrukverliesberekening in te sturen.  Om blijvende veiligheid en waakzaamheid te waarborgen, gebeurt op een aantal van deze rapporten op regelmatige tijdstippen een steekproefgewijze controle door een onafhankelijk keuringsorganisme.  

Een gehabiliteerd CERGA-professionele-aardgasinstallateur mag de volledige aardgas-binneninstallatie uitvoeren.  Je hoeft in dat geval ook geen keuringskosten te betalen voordat het netbedrijf uw gasmeter opent (en die kosten lopen tegenwoordig al gauw tot boven de 150 euro op)

Een gehabiliteerd CERGA-professionele-aardgasinstallateur kan ook de aardgastoestellen en –installatie onderhouden (hier lees je meer over onze onderhoudsdienst)  Tijdens de uitvoering van een onderhoudsbeurt zal onze monteur je steeds vragen of hij ook een dichtheidscontrole van de installatie dient uit te voeren.  Zo ben je, naast de gerustheid van goed onderhouden toestellen, ook zeker van de dichtheid van uw aardgasinstallatie.  Een dichtheidscontrole is trouwens inbegrepen in de prijs van het onderhoud.

De evolutie van de aardgasprijs en –voorraden.

Stoken met aardgas wordt bestempeld als duur stoken.  Als je de meerjaren prijsevolutie bekijkt, merk je inderdaad dat het niet de goedkoopste brandstof is.  Maar duur?  Vergeleken met de mazoutprijzen loopt het ook allemaal zo’n vaart weer niet!

Met aardgas kies je voor een (redelijk) milieuvriendelijke en zeker de comfortabelste brandstof.  Stoken met aardgas is super-eenvoudig in gebruik.  Het vergt weinig en bovendien goedkoop onderhoud. (Zelf) brandstof opslaan en bijvullen hoeft niet.  Een draai aan de knop of druk op de afstandsbediening en het toestel is paraat.  Een gasinzethaard werkt thermostatisch en als je dat wil kan de haard ’s nachts veilig doorbranden.  Al die voordelen hebben natuurlijk hun prijs.  Bovendien, eender voor welke brandstof je kiest: koken/stoken kost geld.

De grafiekgegevens werden verzameld door het Central Agrar Rohstoff Marketing und Energie Netzwerk te Straubing, Duitsland.  In de prijsvergelijking werd het verschil in calorische inhoud tussen de verschillende brandstoffen uitgefilterd.  Een ton steenkool verbranden produceert bijvoorbeeld meer warmte dan een ton pellets verbranden.  De grafiek geeft een realistisch beeld van het échte verschil in stookkosten per geleverde calorie.

 

 

De prijs van het aardgas zit in stijgende lijn maar die opwaartse trend is nu eenmaal inherent aan alle brandstofprijzen zelf.  Je moet anderzijds vaststellen dat de aardgasprijs –ondanks de opvatting dat de gasprijs aan de olieprijs gekoppeld is- doorheen de jaren veel stabieler is gebleken dan de mazoutprijs.  Door zijn gevoeligheid aan geopolitieke incidenten is de olieprijs, om het zacht uit te drukken, onderhevig aan bokkensprongen.  Wat het aardgas betreft deed zich in de periode 2006-2014 gemiddeld, op één uitschieter na, ‘amper’ een prijsstijging van 10 euro per MegaWatt/uur voor.  Voor aardolie bedraagt die prijsstijging het dubbele.

Over de lange termijn gemeten besluit je dat houtpellets de goedkoopste brandstof zijn.  Aardgas is stabiel geprijsd en zit qua prijsniveau in de middenmoot.  Huisbrandolie is onderhevig aan grote prijsschommelingen en komt overwegend als duurste brandstof uit de verf. 
Door het veelvoud aan kwaliteiten en leveringsvormen die er bestaan, is het onmogelijk van een gelijkaardige lange-termijn-prijsvergelijking voor stookhout te maken.

Laat je keuze voor een bepaalde brandstof nooit alleen van de prijs van die brandstof afhangen.  Neem ook andere factoren als bijvoorbeeld stookcomfort, warmte-gevoel, gebruiksgemak, brandstof-opslagvereisten, vuurzicht, onderhoudskosten en vlambeeld mee in je overwegingen.  Jij alleen kan weten welke jouw ideale brandstof is.

 

Op de Belgische markt is de concurrentie tussen de verschillende aardgas-aanbieders wel wat groter geworden maar dat heeft niet geresulteerd in een grote prijsdaling voor de consument.  Dat is ook niet verwonderlijk want de Belgische aardgasleveranciers zijn slechts doorverkopers van de internationale (Russische, Algerijnse, Noorse en Nederlandse) producenten.  Niets doet vermoeden dat deze concerns binnen afzienbare tijd met een ernstige prijsverlaging op de proppen zullen komen. In tegendeel.  De prijsprognose op lange termijn is, wat aardgas betreft, duidelijk stijgend.

 

Die klimmende tendens wordt mee bepaald door de beperktheid van de wereld-gasvoorraad.  Afhankelijk van de prognose is er immers nog gemiddeld aardolie, aardgas en steenkool beschikbaar tot respectievelijk 2050, 2070 en 2200.  Het mondiale energieverbruik groeit echter jaarlijks en zal dat naar verwachting ook in de komende decennia blijven doen. Met andere woorden, het is hoogstwaarschijnlijk  dat de voorraden in een (veel) kleiner aantal jaren dan aangegeven, verbruikt zullen worden.

In het kader van deze rubriek ‘kostprijs van een energiebron’  stippen we aan dat het erg moeilijk is om korte-termijn prijsvergelijkingen te maken door de soms extreme en seizoensgebonden fluctuaties waaraan alle brandstofprijzen onderhevig zijn.  Onze indicaties, vergelijkingen en prognoses inzake de kostprijs van brandstoffen baseren wij vooral op de lange-termijn-gemiddelden. 
Bij al de gebruikte grafieken werd de bron vermeld.

Je gasinzethaard laten plaatsen.

Vervanging van een oude (open)haard of een volledig nieuwe installatie. 
Walter Goovaerts doet het zoals het hoort.

Vervanging van een oude (open)haard of kachel door een gasinzethaard

Onze eigen monteurs, we werken niet met onderaannemers, voeren alle verwarmings-technische werken uit:  Gasleiding (bij)leggen.  Het schouwkanaal  met een roestvrijstalen, flexibele buis bekleden. Een dubbelwandig schouwkanaal tegen de buitengevel bouwen.  Plaatsing van een concentrisch rookafvoerkanaal.  (kleine) Uitbreekwerken van de oude haard.  Bouwen van een sokkel om de nieuwe haard op te monteren.  (beperkte) Metselwerken ter aanpassing van de oude haardopening.  Een inbouwkader op maat vervaardigen.  Elektrische leiding bij- of verleggen.  Schouwvegen.  We doen het allemaal.  Neem een kijkje bij onze referenties om een en ander te zien.

Volledig nieuwe installatie of renovatieproject

Brengen je droomplannen je verder dan het louter uitbreken van een oude haard en met een minimum aan werken, ongemak en kosten een nieuwe haard in de bestaande opening integreren?

Heb je een –volledige of gedeeltelijke- renovatie voor ogen en zijn er bij je project andere vaklui betrokken?  Vloer of parket leggen.  Gyproc plaatsen.  Pleisterwerken.  Haardomkasting bouwen.  Grote afbraak- en metselwerken.  Schrijnwerk.  Schilderen, behangen en garnieren.  Kom met je gedachten en –summiere- uitvoerplanning bij Walter Goovaerts langs.  We bekijken dan samen wat we voor je kunnen doen.  Waar wij met onze inzethaarden in het plaatje passen.  Voor de niet-warmte-technische procedés doe je een beroep op een vakman in dat gebied of voer je, als je handig bent, die klus(sen) zelf uit. 

Nadat je een toestel hebt gekozen, bespreken, adviseren en stippelen we in samenspraak met jou en de andere betrokkenen uit hoe, wanneer en in welke volgorde de werken moeten verlopen.  Begin zeker tijdig aan zo’n project.

Het maakt niet uit of het nu gaat om de vervanging van een bestaande haard of een renovatieproject waar ook andere specialisten aan te pas komen.  Snel na je bestelling van de gasinzethaard (*) komt er sowieso een technicus van Walter Goovaerts bij je aan huis voor het noodzakelijke, verdere advies.  Dat eerste prospectiebezoek is in de prijs van de gasinzethaard inbegrepen.

De zogenaamde totaalconcepten of wandenbouw brengen wij niet aan de man.  Onze kachels en inzethaarden als bijzaak of middel beschouwen om te verworden tot een (op commissie draaiende) ‘entrepreneur’ die een allegaartje aan illustere en steeds veranderende onderaannemers bij elkaar scharrelt is niet onze ambitie.    We doen wat we best kunnen: gezellige warmte leveren met goed geïnstalleerde, degelijke inzethaarden en kachels. 

Door de klant ingegeven samenwerking met andere vaklui gaan we niet uit de weg.  In tegendeel.  Alleen laten we het dure woord ‘totaalconcept’ -en daarbij horende, tijdverslindende en voor de cliënt kostelijke vergaderingen- liever achterwege. 

Installatie zonder verrassingen: Het plaatsingsforfait.

Vooraf willen weten waar je aan toe bent?  Dat is niet abnormaal!  Als je met een goed en duidelijk opzet van wat je wil bij ons langskomt, geven wij je onmiddellijk bij je bezoek aan onze toonzaal een idee van de kosten die eventueel bij de plaatsing van een gasinzethaard komen kijken.  Onze plaatsingstarieven zijn eenvoudig, duidelijk en transparant. 

We werken zelfs met vaste prijzen voor standaardplaatsing van een inzethaard:  De plaatsingsforfaits (**)  Een advies- en prospectiebezoek, het leveren van de cassette, de werkuren voor een standaardplaatsing van de haard en de standaardaansluitingsmaterialen.  Alles zit in dat plaatsingsforfait vervat.

Ieder systeem van inbouwcassette vereist een andere manier van installeren.  Voor de ene is er schouwflexibel nodig,  voor de andere een concentrische aansluitkanaal...  We dokterden voor elk systeem van plaatsing een specifiek plaatsingsforfait uit.

Meer weten over onze plaatsingsforfaits?  Kom langs.  Je krijgt onmiddellijk klare, uitgebreide en accurate info.  Zo weet je waar je aan toe bent.

 

Gasinzethaard zelf plaatsen

Een gasinzethaard –deels- zelf plaatsen kan ook.  Wanneer je de handen uit de mouwen steekt en de plaatsing –eventueel gedeeltelijk- zelf kan en wil uitvoeren, wordt de levertermijn korter en kom je goedkoper uit.

Voor zelfplaatsers is goed advies belangrijk.  Er zijn een paar wetenswaardigheden waar je bij de plaatsing van een inbouwcassette rekening moet mee houden.  Daarom komt er, ook voor zelfplaatsers, snel na je bestelling van de gasinzethaard (*) een technicus van Walter Goovaerts bij je aan huis en hij legt je precies uit hoe de plaatsing best wordt uitgevoerd.  Hij leert je de kneepjes van het vak.  Dat eerste prospectiebezoek is in de prijs van de inzethaard inbegrepen.

Als je van jezelf weet dat je geen twee linkerhanden hebt maar zo’n gasinzethaard helemaal alleen plaatsen toch ook niet goed ziet zitten, maken we tijdens het prospectiebezoek duidelijke afspraken over welke voorbereidingswerken jij zelf wil, kan en zal uitvoeren.  Wanneer die voorbereiding achter de rug is, geef je ons een seintje.  Wij komen dan langs met de haard en voeren de eindinstallatie uit.  Zo ben je gerust dat alles volgens de regels van de kunst verlopen is.  Je mag er van op aan dat dit veruit de voordeligste formule is en dankzij onze plaatsingsforfaits ben je op voorhand zeker van wat je betaalt. 

Als je een doe-het-zelver in hart en nieren bent kan je de inbouwcassette natuurlijk ook gewoon laten afleveren en volledig zelf plaatsen.

 

(*) -Onze prospectiedienst komt enkel aan huis nadat je een bestelling van een inzethaard plaatste. Wanneer bij het prospectiebezoek blijkt dat plaatsing van de cassette technisch onmogelijk is of merkelijk meer zal kosten dan de prijsindicatie die wij gaven tijdens je bezoek aan onze toonzaal wordt de verkoop kostenloos geannuleerd en het voorschot dat je reeds betaalde teruggegeven. -Onze prospectiedienst maakt vooraf een telefonische afspraak met je en komt langs op werkdagen tijdens de werkuren. -Wanneer je wil dat onze prospectiedient bij je langskomt zonder dat je een bestelling plaatste, kan dat ook. We rekenen dan onmiddellijk, bij het einde van het bezoek, 100 euro aan. Wanneer je binnen de drie weken na het prospectiebezoek een bestelling van een haard of kachel bij ons plaatst, verrekenen wij de reeds betaalde 100 euro in de prijs van het apparaat.

(**) Gedetailleerde en bindende informatie over onze plaatsingsforfaits kan je enkel terugvinden op onze desbetreffende infofiches en bestelformulieren.

Wil je na het lezen van al deze informatie meer gasinzethaarden zien?

 1. Kom langs in onze toonzaal, je vindt er een ruim aanbod aan toestellen.  Je kijkt rustig en ongestoord rond of we geven je advies en informatie als je dat graag wil.
 2. In onze rubriek referenties kan je foto’s zien van, en commentaren lezen over, toestellen die wij al bij andere cliënten plaatsten. 
 3. Brochures en extra informatie over gasinzethaarden kan je in de download-zone van onze website.

 

Checklist inzethaarden

Print de handige checklist af vooraleer je langskomt. Zo kunnen we u van bij de start correct informeren!

Download de checklist!

website: www.willems-it.be