Home > gaskachels > Technische informatie

Aardgaskachels

De meest comfortable brandstof.

Een gaskachel is super-eenvoudig in gebruik, vergt weinig onderhoud, (zelf) brandstof opslaan en bijvullen is niet aan de orde. Een draai aan de knop of druk op de afstandsbediening en het toestel is paraat. Je kan een gaskachel probleemloos thermostatisch laten werken en –wanneer nodig- ononderbroken ’s nachts laten doorbranden.

 

Rookgasafvoer. Of je nu voor het open of gesloten verbrandingssysteem kiest: ’t is veilig!

Een gaskachel is super-eenvoudig in gebruik, vergt weinig onderhoud, (zelf) brandstof opslaan en bijvullen is niet aan de orde. Een draai aan de knop of druk op de afstandsbediening en het toestel is paraat. Je kan een gaskachel probleemloos thermostatisch laten werken en –wanneer nodig- ononderbroken ’s nachts laten doorbranden.

 

Open verbranding

Ook wel schouwaansluiting of type B  genoemd:  Je kachel onttrekt de zuurstof uit de ruimte waarin de kachel is opgesteld.
Het leeuwendeel van alle kachels en haarden –en het maakt niet uit of die kachel of haard nu op gas, kolen, hout, mazout of pellets brandt- werkt volgens dit open verbrandingsprincipe!  Een belangrijk verschil is wel dat alleen de gaskachels met open verbranding die vandaag de dag gecommercialiseerd mogen worden, verplicht uitgerust zijn met een thermische terugslagbeveiliging (TTB) die het toestel uitschakelt bij een te geringe schouwtrek, bij een mogelijk risico op CO-vergiftiging.  Veilig dus!

Om een goede werking te verzekeren, zijn voor (alle) toestellen met open verbranding twee dingen van belang.  Een goede zuurstofvoorziening, verluchting van de ruimte waarin het toestel opgesteld staat en het toestel dient aangesloten te worden op een goed werkende schouw.  
Zo’n goed werkende schouw bekom je niet door hoe-dan-ook, en dat in tegenstelling tot wat je zo vaak hoort beweren, een bestaande gemetselde of uit schouwpotten opgetrokken schouw –die je voordien misschien al tientallen jaren probleemloos gebruikte- met een inox flexibel te ‘tuberen’  In de meeste gevallen blijf je die schouw gewoon verder gebruiken zoals je altijd al deed. 
Je kan er meer over lezen in de rubriek schouwen van deze website of kom even langs.  We geven je graag meer advies in onze toonzaal.

 

Gesloten verbranding

Ook wel type C genoemd: Je kachel betrekt zijn zuurstof van buiten. 

De aansluiting van de kachel gebeurt veelal met een zogenaamd concentrisch buissysteem.  Moeilijke naam maar het is simpel.  Het is een niet-buigzame, prefab buis bestaande uit een ‘grote’ buis (bv. Ø150mm) waarin –door de fabrikant- een ‘kleinere’ buis (bv. Ø100mm) voorgemonteerd werd.  Via de grote buis wordt de zuurstof van buitenaf in de vuurkamer gebracht.  Extra zuurstofvoorziening, verluchting van de ruimte waarin het toestel opgesteld is, hoeft dus niet!  Eens verbrand wordt het rookgas via de kleine buis weer naar buiten gebracht.
Er is een gamma aan vaste, inkortbare en telescopisch uitschuifbare buizen en bochten (van 15° tot 90°) in alu of zwarte kleur.  Met die buizen en ellebogen kan je een schouw-tracé opbouwen. 

Alles werkt op basis van natuurlijke trek.  Dat wil zeggen dat de (beide) luchtstromen niet door middel van een ventilator gestuurd worden.  Technische defecten of stroompannes kunnen er dus niet voor zorgen dat je kachel onbruikbaar wordt. 
We vallen je niet lastig met de wiskundige formules aan de hand waarvan je een schouwtraject kan uitrekenen.  Simpel gezegd mag je er van uit gaan dat de totale afstand van de horizontaal lopende buizen kleiner moet zijn dan de totale afstand van de verticaal lopende buizen.  Het verdient aanbeveling –en dat is een regel die voor elke schouw opgaat trouwens- van scherpe richtingswijzigingen uit te sluiten.  Gebruik bijvoorbeeld liever 2 bochten van 45° dan 1 bocht van 90° 
Voor meer uitleg mag je altijd langskomen in onze toonzaal, we geven je graag meer advies.

Nevenstaand schema is indicatief en heeft niet de bedoeling van volledig te informeren.  Voor antwoorden bij jouw concrete project kom je langs in onze toonzaal.  Vul onze checklist in voor je langskomt!

 

 

Je kan bij ons terecht voor de levering van die concentrische buizen en desgewenst voeren wij –in combinatie met een bij ons aangekochte kachel- ook de plaatsing uit.

Gaskachels die volgens het gesloten verbrandingsprincipe werken, zijn superveilig (want nemen geen zuurstof weg uit de woning) en bieden een handige oplossing wanneer men een ruimte wil verwarmen waar geen schoorsteen aanwezig is (of kan voorzien worden) maar waar wel een buitenmuur of (plat) dak ter beschikking zijn. 
Ze zijn alleen een must wanneer men een kachel wil opstellen in een slaapkamer, badkamer, laagenergie-, b.e.n.- of passiefwoning.

 

Het is niet onbelangrijk van aan te stippen dat er binnen het segment van de individuele gaskachels met gesloten verbranding nog een afzonderlijke categorie van toestellen bestaat:  De zogenaamde muurgasradiatoren. 

 

Het woord zegt het zelf.  Het gaat om radiatoren: een neutraal uitzicht en in verschillende afmetingen en warmtecapaciteiten beschikbaar.  In tegenstelling tot wat hierboven uitgelegd, moeten deze toestellen niet met een buizensysteem aangesloten worden maar met een eenvoudige muurkoker. 
Zo’n apparaat kan aan eender welke buitenmuur geplaatst worden.  Achter de radiator wordt een opening gemaakt van ca. 20 bij 30 cm.  Doorheen die opening wordt de –naargelang de muurdikte telescopisch aanpasbare- muurkoker geschoven en die wordt aan de buitenzijde afgedekt met een onopvallend, roestvrij rooster. 

Muurgasradiatoren hebben talloze pluspunten en vormen een alternatief voor een CV-systeem:

 • Hoog rendement (>85%) 
 • Erg korte opwarmingstijden.  Ideaal voor de badkamer! 
 • Een soepel, op eender welk moment uitbreidbaar en aanpasbaar systeem.  Bijvoorbeeld wanneer de kinderen groter worden en er een slaap/studeerkamer bijgemaakt wordt. 
 • Zuinig, want naast het hoge rendement stook en verbruik je alleen maar aardgas op die plaatsen in huis waar je ook werkelijk aanwezig bent. 
 • Eenvoudig qua installatie:  een gasleiding (en een buitenmuur uiteraard) volstaat.
  Geen gedoe met water aan-en afvoerbuizen, circulatiepomp, expansievat, technische ruimte of een in verwarmingsvolume tekort schietende CV-ketel.
 • Het is een erg prijsgunstig systeem dat je stapsgewijs kunt uitbreiden.

Veel mensen plaatsen vandaag de dag vaak een degelijke, pellet- of houtkachel met aangenaam zicht op het gezellige vuur in de leefruimte of woonkeuken en vullen die aan met individuele muurgasradiatoren doorheen de woning.


Ook veilig qua brandstoftransport en binneninstallatie.

Een aardgasinstallatie moet vakkundig en veilig gebeuren. Wij zijn gehabiliteerd CERGA-professionele-aardgasinstallateur & geregistreerd aannemer. Twee waarborgen dat je beroep doet op een vakman.

 

Om het CERGA-professionele-aardgasinstallateur-kwaliteitslabel te bekomen, werden wij verplicht een specifiek hiervoor ingerichte opleiding te volgen en legden wij het examen succesvol af.  Maar ook na het behalen van het label worden wij op regelmatige tijdstippen opgeroepen om vervolmakingscursussen te volgen en zo bij te blijven met de nieuwste technieken, regels en normen.
Van elke aardgasinstallatie dienen wij bovendien een genormeerd rapport met een isometrisch leidingschema en gasdrukverliesberekening in te sturen.  Om blijvende veiligheid en waakzaamheid te waarborgen, gebeurt op een aantal van deze rapporten op regelmatige tijdstippen een steekproefgewijze controle door een onafhankelijk keuringsorganisme.  

Een gehabiliteerd CERGA-professionele-aardgasinstallateur mag de volledige aardgas-binneninstallatie uitvoeren.  Je hoeft in dat geval ook geen keuringskosten te betalen voordat het netbedrijf uw gasmeter opent (en die kosten lopen tegenwoordig al gauw tot boven de 150 euro op)

Een gehabiliteerd CERGA-professionele-aardgasinstallateur kan ook de aardgastoestellen en –installatie onderhouden (hier lees je meer over onze onderhoudsdienst)  Tijdens de uitvoering van een onderhoudsbeurt zal onze monteur je steeds vragen of hij ook een dichtheidscontrole van de installatie dient uit te voeren.  Zo ben je, naast de gerustheid van goed onderhouden toestellen, ook zeker van de dichtheid van uw aardgasinstallatie.  Een dichtheidscontrole is trouwens inbegrepen in de prijs van het onderhoud.

 

De evolutie van de aardgasprijs en –voorraden.

Stoken met aardgas wordt bestempeld als duur stoken.  Als je de meerjaren prijsevolutie bekijkt, merk je inderdaad dat het niet de goedkoopste brandstof is.  Maar duur?  Vergeleken met de mazoutprijzen loopt het ook allemaal zo’n vaart weer niet!

Met aardgas kies je voor een (redelijk) milieuvriendelijke en zeker de comfortabelste brandstof.  Stoken met aardgas is super-eenvoudig in gebruik.  Het vergt weinig en bovendien goedkoop onderhoud. (Zelf) brandstof opslaan en bijvullen hoeft niet.  Een draai aan de knop of druk op de afstandsbediening en het toestel is paraat.  Een gaskachel werkt thermostatisch en als je dat wil kan de kachel ’s nachts veilig doorbranden.  Al die voordelen hebben natuurlijk hun prijs.  Bovendien, eender voor welke brandstof je kiest: koken/stoken kost geld.

De grafiekgegevens werden verzameld door het Central Agrar Rohstoff Marketing und Energie Netzwerk te Straubing, Duitsland.  In de prijsvergelijking werd het verschil in calorische inhoud tussen de verschillende brandstoffen uitgefilterd.  Een ton steenkool verbranden produceert bijvoorbeeld meer warmte dan een ton pellets verbranden.  De grafiek geeft een realistisch beeld van het échte verschil in stookkosten per geleverde calorie.

 

 

De prijs van het aardgas zit in stijgende lijn maar die opwaartse trend is nu eenmaal inherent aan alle brandstofprijzen zelf.  Je moet anderzijds vaststellen dat de aardgasprijs –ondanks de opvatting dat de gasprijs aan de olieprijs gekoppeld is- doorheen de jaren veel stabieler is gebleken dan de mazoutprijs.  Door zijn gevoeligheid aan geopolitieke incidenten is de olieprijs, om het zacht uit te drukken, onderhevig aan bokkensprongen.  Wat het aardgas betreft deed zich in de periode 2006-2014 gemiddeld, op één uitschieter na, ‘amper’ een prijsstijging van 10 euro per MegaWatt/uur voor.  Voor aardolie bedraagt die prijsstijging het dubbele.

Over de lange termijn gemeten besluit je dat houtpellets de goedkoopste brandstof zijn.  Aardgas is stabiel geprijsd en zit qua prijsniveau in de middenmoot.  Huisbrandolie is onderhevig aan grote prijsschommelingen en komt overwegend als duurste brandstof uit de verf. 
Door het veelvoud aan kwaliteiten en leveringsvormen die er bestaan, is het onmogelijk van een gelijkaardige lange-termijn-prijsvergelijking voor stookhout te maken.

Laat je keuze voor een bepaalde brandstof nooit alleen van de prijs van die brandstof afhangen.  Neem ook andere factoren als bijvoorbeeld stookcomfort, warmte-gevoel, gebruiksgemak, brandstof-opslagvereisten, vuurzicht, onderhoudskosten en vlambeeld mee in je overwegingen.  Jij alleen kan weten welke jouw ideale brandstof is.

 

Op de Belgische markt is de concurrentie tussen de verschillende aardgas-aanbieders wel wat groter geworden maar dat heeft niet geresulteerd in een grote prijsdaling voor de consument.  Dat is ook niet verwonderlijk want de Belgische aardgasleveranciers zijn slechts doorverkopers van de internationale (Russische, Algerijnse, Noorse en Nederlandse) producenten.  Niets doet vermoeden dat deze concerns binnen afzienbare tijd met een ernstige prijsverlaging op de proppen zullen komen. In tegendeel.  De prijsprognose op lange termijn is, wat aardgas betreft, duidelijk stijgend.

 

Die klimmende tendens wordt mee bepaald door de beperktheid van de wereld-gasvoorraad.  Afhankelijk van de prognose is er immers nog gemiddeld aardolie, aardgas en steenkool beschikbaar tot respectievelijk 2050, 2070 en 2200.  Het mondiale energieverbruik groeit echter jaarlijks en zal dat naar verwachting ook in de komende decennia blijven doen. Met andere woorden, het is hoogstwaarschijnlijk  dat de voorraden in een (veel) kleiner aantal jaren dan aangegeven, verbruikt zullen worden.

In het kader van deze rubriek ‘kostprijs van een energiebron’  stippen we aan dat het erg moeilijk is om korte-termijn prijsvergelijkingen te maken door de soms extreme en seizoensgebonden fluctuaties waaraan alle brandstofprijzen onderhevig zijn.  Onze indicaties, vergelijkingen en prognoses inzake de kostprijs van brandstoffen baseren wij vooral op de lange-termijn-gemiddelden. 
Bij al de gebruikte grafieken werd de bron vermeld.

Wil je na het lezen van al deze informatie meer gaskachels zien?

 1. Kom langs in onze toonzaal, je vindt er een ruim aanbod aan toestellen.  Je kijkt rustig en ongestoord rond of we geven je advies en informatie als je dat graag wil.
 2. In onze rubriek referenties kan je foto’s zien van, en commentaren lezen over, toestellen die wij al bij andere cliënten plaatsten. 
 3. Brochures en extra informatie over gaskachels kan je in de download-zone van onze website.

 

Checklist kachels

Print de handige checklist af vooraleer je langskomt. Zo kunnen we u van bij de start correct informeren!

Download de checklist!

website: www.willems-it.be