Home > MAZOUTkachels > Technische informatie

Verwarmen met een mazoutkachel

Niet de perfecte combinatie.

De mazoutkachel scoort het minst goed, zowel op vlak van comfort als op het gebied van stookkosten.  Je hebt een erg goede schouw nodig.  Vooral het ontbreken van hevige trekverschillen is belangrijk en zelfs al doet de schouw zijn werk prima, dan nog kan de kachel heel moeilijk over een lange periode (bijvoorbeeld als je overdag uit werken gaat) continu stilletjes branden.  Ze roet aan en wordt vuil.  Een mazoutkachel aanmaken gebeurt manueel met parafineblaadjes en dat is niet zo’n aangenaam karwei. 

 

Hoe stook je met een mazoutkachel?

De temperatuur die de kachel levert is nogal moeilijk controleerbaar.  Dat brengt -bijzonder in de tussenseizoenen- wel eens problemen mee.  De gebruiker is dan gedwongen te kiezen tussen te hard stoken voor de tijd van het jaar want als je te lang, te stil stookt komt de kachel vol met vieze en moeilijk te verwijderen roetslierten te hangen en het is niet fijn om die elke keer te moeten wegpoetsen.  Ofwel kies je er voor van de kachel elke morgen uit te zetten en in de namiddag, wanneer het opnieuw kouder wordt, weer aan te steken.  Dat aansteken is bij een mazoutkachel vooral een tijdrovend maar ook een beetje vies werkje. 
’t Is niet dat stoken met een mazoutkachel ondoenbaar is maar het vergt zeker ervaring.  Eens ze goed brandt, levert een mazoutkachel een weldadige warmte.

 

Beperkte natuurlijke energievoorraden..

De natuurlijke voorraden van onze traditionele brandstoffen raken langzamerhand opgebruikt.  Afhankelijk van de bron -en veronderstellend bovendien dat het huidige wereldverbruik stabiel blijft- is er nog aardolie, aardgas en steenkool beschikbaar tot respectievelijk 2050, 2070 en 2200.  Het is hoogstwaarschijnlijk  dat de voorraden in een (veel) kleiner aantal jaren dan aangegeven, verbruikt zullen worden. 
De ontwakende economische reus China is alleen al verantwoordelijk voor een exponentiële stijging van het energieverbruik in de wereld.

 

De prijs van het verwarmen met mazout.

Stookkosten vergeleken

De gegevens werden verzameld door het Central Agrar Rohstoff Marketing und Energie Netzwerk te Straubing, Duitsland.  Het verschil in calorische inhoud tussen de verschillende brandstoffen werd uitgefilterd:   Een ton steenkool produceert bijvoorbeeld meer warmte dan de verbranding van een ton pellets.  Deze grafiek geeft een realistisch beeld van het verschil in stookkosten per geleverde calorie.  

Door het veelvoud aan kwaliteiten en leveringsvormen die er bestaan, is het jammer genoeg onmogelijk van een gelijkaardige lange-termijn-prijsvergelijking voor stookhout te maken.

 

Stijgende trend

De prijzen van alle brandstoffen kennen een stijgende trend.  Prijsstijging is nu eenmaal inherent aan de brandstofmarkt.  Bij de ene brandstof is die opwaartse beweging wel veel heviger dan bij de andere:  Over dezelfde periode gemeten kende de prijs van de huisbrandolie een stijging van ±100%, het aardgas steeg met ±40% en de prijs van pellets steeg met ±30%

Eind 2006 en eind 2008 zaten de olie- en pelletprijs op hetzelfde niveau.  Als je op basis van dat gegeven besluit dat pellets en mazout stoken hetzelfde kost, verklaart iedereen je voor gek.  Bekijk een brandstofprijs nooit als een momentopname maar maak een vergelijking over de lange termijn en eens de extremen uitgevlakt, is het ontegensprekelijke besluit dat je met mazout 50 à 30% duurder stookt dan met pellets en gemiddeld 30 à 15% duurder dan met aardgas.

Het prijsverloop van huisbrandolie wordt bovenal gekenmerkt door grilligheid.  Eender welk, klein of groot, incident in de wereld kan oorzaak zijn van een disproportionele stijging of daling van de olieprijs.  De correlatie tussen de olieprijs en de beurs.  De sterke samenhang met wereldpolitieke situaties.  Het bestaan van speculatieve voorraden.  Wisselkoersvariaties.  Het zijn allemaal factoren die maken dat de mazoutprijs onderhevig is aan stevige bokkensprongen met uiteindelijk grote prijsonzekerheid tot gevolg.  Het prijsverloop van houtpellets en aardgas is stabiel(er) en meer gelijk opgaand dan de mazoutprijs. 

Bij het tot stand komen van de prijs van mazout -en gas- is de invloed van transportkosten en de investering in het productieproces erg groot.  Een enorme, energieverslindende en milieubelastende infrastructuur (boorplatformen, winstations,  mega-tankertransporten, intercontinentale pijpleidingen, raffinaderijen, …) is nodig om petroleum –en gas- te winnen en tot bij de eindverbruiker aan de andere kant van de wereld te krijgen.  Die zogenaamde ‘grijze’ energie bedraagt ca. 3% bij de productie van pellets.  Voor stookolie, gas en elektriciteit ligt dat cijfer respectievelijk op 13%, 10% en 30%.

Gezien de krimpende voorraad en toenemende vraag blijven de prijzen stookolie met zekerheid verder stijgen.  Niemand verwacht dat de Opec-landen de huisbrandolie goedkoper zullen gaan leveren. 

Laat je keuze voor een bepaalde brandstof nooit alleen van de prijs van die brandstof afhangen.  Neem ook andere factoren als bijvoorbeeld stookcomfort, warmte-gevoel, gebruiksgemak, brandstof-opslagvereisten, vuurzicht, onderhoudskosten, milieu-impact en behaaglijk vlambeeld mee in je overwegingen. 
Jij alleen kan weten welke jouw ideale brandstof is.

In het kader van deze rubriek ‘kostprijs van een energiebron’  stippen we aan dat het erg moeilijk is om korte-termijn prijsvergelijkingen te maken door de soms extreme en seizoensgebonden fluctuaties waaraan alle brandstofprijzen onderhevig zijn.  Onze indicaties, vergelijkingen en prognoses inzake de kostprijs van brandstoffen baseren wij vooral op de lange-termijn-gemiddelden. 
Bij al de gebruikte grafieken werd de bron vermeld.

 

Wil je na het lezen van al deze informatie meer mazoutkachels zien?

  1. Kom langs in onze toonzaal, je vindt er een ruim aanbod aan toestellen.  Je kijkt rustig en ongestoord rond of we geven je advies en informatie als je dat graag wil.
  2. In onze rubriek referenties kan je foto’s zien van, en commentaren lezen over, toestellen die wij al bij andere cliënten plaatsten. 
  3. Brochures en extra informatie over mazoutkachels kan je in de download-zone van onze website.

 

Checklist kachels

Print de handige checklist af vooraleer je langskomt. Zo kunnen we u van bij de start correct informeren!

Download de checklist!

website: www.willems-it.be