Home >Onderhoud >Uitgebriede onderhoudsprocedure voor gastoestellen

Onderhoudsprocedure gaskachels en gasinzethaarden

Wanneer je een onderhoudsbeurt aan je gaskachel of –inzethaard laat uitvoeren, zal onze monteur aan de hand van deze controlelijst te werk gaan:

 1. Indien de klant hier mee instemt, begint onze technicus de onderhoudsprocedure met de afsluiting van alle gasapparaten in het pand (dus ook die apparaten waarvoor geen onderhoud aangevraagd werd) om zo het meterverloop en eventuele gaslekken in –ook de ondergrondse- leidingen te kunnen vaststellen.  Eventuele lekken binnen de apparatuur zelf worden door deze test niet aan het licht gebracht.

  Deze gaslektest is inbegrepen in de prijs van onderstaande standaard-onderhoudsprocedure.

  -De cliënt zal het verslag van deze gaslektest bij het einde van de procedure dienen te ondertekenen.
  -Onze monteur zal na uitvoering van de test alle gastoestellen in het pand terug trachten te ontsteken maar indien hierbij onverhoopt bij een of ander apparaat technische problemen zouden optreden, zijn de kosten voor eventuele herstellingen aan desbetreffend apparaat niet inbegrepen in de prijs van het onderhoud en kunnen wij ook op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden of schadevergoeding dienen te betalen indien een toestel volledig buiten gebruik zou geraken.

 2. Kachel ontkoppelen voor visuele controle op vrije rookgasafvoer (*)
  Betreft een controle van de kachelbuis en onderaan de schouwopening. 
  Het vegen van de schouw is niet inbegrepen in een onderhoudsbeurt.

 3. Elektronische controle van de gasdruk (*)

 4. Waakvlamsteun uitnemen (*)

 5. Piëzo of inonisatie-ontsteker testen.

 6. Toestand van thermokoppel controleren.

 7. Waakvlaminspuiter reinigen en zo nodig vervangen.
  De prijs van het eventueel te gebruiken onderdeel is niet inbegrepen in de prijs van het onderhoud.

 8. Hoofdbrander demonteren (*) en uitblazen of hoofdbrander stofzuigen met industriële stofzuiger.

 9. Glas van de verbrandingskamer aan binnen- en buitenzijde reinigen.

 10. Verbrandingskamer schoonmaken
  en zo nodig de vermiculietkorrels en/of gloeiwol van de brander vervangen.
  De prijs van de eventueel te gebruiken onderdelen is niet inbegrepen in de prijs van het onderhoud.

 11. Kamer behandelen met hittebestendige, oxidatieremmende lak.

 12. Hermonteren van alle onderdelen.

 13. Met zeepoplossing controleren op gaslekken.

 14. Controle met elektronische gaslekzoeker.
  Op de toestellen die een onderhoud krijgen, voert onze technicus automatisch een controle op gaslekken uit van de kachel tot de aansluitkraan van het toestel.  De overige gasleidingen worden niet nagekeken.  Onze firma is door uitvoering van een onderhoud dan ook niet verantwoordelijk voor de toestand van de overige gasleidingen en/of –apparaten in het pand.

 15. Mantel van de kachel reinigen met vochtige doek.

 16. Algemene werkingstest van de kachel.

 17. Thermostaat nakijken en –indien vereist- bijregelen.

 18. Elektronische controle van de schouwtrek bij warme schouw (*)

 19. Omgeving van de kachel reinigen met dweil of stofzuiger.
  Wanneer jij onze monteur hiervoor een dweil en lauw sopje ter beschikking stelt…

 

 

 

Onderdelen die vervangen dienen te worden om een goede en veilige werking van het apparaat te verzekeren zijn niet inbegrepen in de prijs van het onderhoud volgens deze standaardprocedure.

Bel ons op 014 / 51 12 66 om een afspraak te maken.

 

 

(*) Deze handeling is soms technisch gezien niet mogelijk of vereist op alle toestellen.

website: www.willems-it.be