Home >Onderhoud >Kachelonderhoud

Onderhoud van kachels en inzethaarden.
Uit veiligheid.

Doe een beroep op de specialist uit je streek voor het jaarlijks onderhoud van je kachel, inzethaard of schouw.  Een goed en regelmatig onderhoud laat je kachel langer meegaan en is belangrijk bij onder andere de voorkoming van CO-vergiftigingen.  Walter Goovaerts Herenthout stelt zijn diensten ter beschikking om je gaskachel, mazoutkachel, pelletkachel, houtkachel of kolenkachel te onderhouden.

Aan CV-installaties en hun schouwen voeren wij geen onderhoud uit. We behouden het recht voor om, zonder opgave van reden, uitvoering van onderhoud te weigeren aan apparaten die niet bij ons aangekocht werden en/of merken die niet door ons verdeeld worden. Aan pelletkachels die niet bij ons aangekocht werden, ook al betreft het een apparaat van een merk dat wij verdelen, voeren wij sowieso geen herstellingen en/of onderhoud uit.

Bel ons op 014 / 51 12 66 om een afspraak te maken.

Frequentie - hoe vaak een kachel of haard onderhouden

Gas

Het onderhoud van een gaskachel of gasinzethaard gebeurt bij de cliënt aan huis.  Voor nieuwe gastoestellen raden wij aan van de eerste 3 winters met het toestel te stoken en dan een eerste onderhoudsbeurt aan te vragen.  Op dat ogenblik kan onze monteur vaststellen of de vervuiling al dan niet ernstig is en hij adviseert of je daarna het apparaat best om het jaar of om de twee jaar laat reinigen.

Onderhoudsprocedure:
Bekijk hier onze uitgebreide onderhoudsprocedure van een gaskachel of -gasinzethaard.

Hout, kolen en mazout

Afhankelijk van de intensiteit waarmee je stookt, is er om de 2 à 5 jaar een grote reinigingsbeurt nodig.  Bij de installatie van je toestel leggen wij uit hoe, wanneer en welk onderhoud je kan en moet uitvoeren.  Heb je twee linkerhanden, te weinig tijd of ben je vergeten hoe een volledig onderhoud zelf te doen?  Dan is het beter dat een van onze monteurs langskomt en je deze zorg uit handen neemt want een degelijk groot onderhoud betekent meer dan de kachel even stofzuigen.  

Onze monteur opent en reinigt de interne luchtkanalen.  Voert een visuele controle op de zuiverheid van de kachelbuis uit.  Vervolgens kijkt hij de goede werking van de thermostaatklep of carburator na.  Hij controleert –en vervangt waar nodig- de dichtingen.  Tot slot maakt hij de brandkamer of branderpot schoon, behandelt de onderdelen met vuurvaste, oxidatieremmende lak en poetst –of vervangt desgewenst- het pyrexglas. 

Hout- en kolenkachels worden doorgaans bij de cliënt thuis onder handen genomen.  Onze monteur zorgt er voor dat alles netjes verloopt.  Voor sommige merken en modellen is het onderhoud echter zo omslachtig en/of brengt zo veel viezigheid mee dat het niet anders kan dan dat wij de kachel bij je ophalen om het onderhoud in ons atelier uitvoeren.
Mazoutkachels worden altijd afgehaald om onderhouden te worden.

Pellets

In vergelijking met veel andere brandstoffen is het onderhoud van een pelletkachel geen al te groot karwei maar stipte en volledige uitvoering zijn dan weer van het grootste belang.  Slecht onderhoud leidt onvermijdelijk en snel tot zuurstoftekort in de verbrandingskamer en uiteindelijk het doven van de kachel.

De ervaring leert ons dat het merendeel van pelletkachel-gerelateerde storingen niet te wijten is aan mechanische of elektronische problemen maar veroorzaakt wordt doordat gebruikers geen, te laat of slecht onderhoud (lieten) uitvoeren.

Het onderhoud van een pelletkachel is op te splitsen in klein, dagelijks onderhoud en een groot onderhoud iedere keer wanneer er een ton pellets opgestookt werd.

Kort gezegd wordt bij een groot onderhoud van een pelletkachel de recuperatiekamer opengemaakt en de luchtkanalen schoongeborsteld.  Het roet en de assen komen zo bij de rookgasventilator terecht.  Dat  ventilatorcompartiment wordt ten slotte geopend en ook schoongemaakt. 

De vuurkamer, de brandschaal, het deurglas, de rookgaskanalen, de rookgasverzamelaar, de pelletvoorraadkamer, de omleidingsplaat en sensoren van de pelletkachel krijgen allemaal een poetsbeurt.  Dichtingen worden gecontroleerd en waar nodig vervangen.  Aan de hand van een koude-test wordt een check-up van de elektronische onderdelen doorgevoerd.  De kachel wordt ten slotte terug opgestart en we voeren een elektronische schouwtrekmeting uit.

Op jouw vraag zorgen wij met plezier voor de uitvoering van het groot onderhoud.  Is er trouwens op het ogenblik van ons onderhoud een software-upgrade voor je kachel beschikbaar, dan installeren we die gratis. 

Een volledige uiteenzetting over pelletkachels en hun onderhoud kan je hier vinden.

 

 

Onderhoudscontract

Bij Walter Goovaerts Herenthout bestaan geen onderhoudscontracten waar je niet onderuit kan!  Een tevreden klant komt terug.  Papierwerk is daar niet bij nodig.
Jij laat ons zelf weten wanneer je het nodig vind dat je kachel of haard in het voorjaar een onderhoudsbeurt krijgt en dan maken we een afspraak om langs te komen.  Cliënten die er prijs op stellen geven wij één of twee jaar na de vorige reinigingsbeurt graag een seintje om hen er aan te herinneren dat het tijd is voor een nieuwe controle.  Op dat ogenblik is de klant vrij om met ons een nieuwe afspraak te maken of niet.

 

Tijdstip - wanneer laat ik mijn kachel best onderhouden

Het onderhoud, reinigen van een kachel of haard is géén herstelling maar een preventieve actie:  met de bedoeling van problemen tijdens de winter te voorkomen.  Het onderhoud beschouwen wij daarom als niet-dringende opdracht en laat je bij voorkeur tijdens de lente uitvoeren.  Je kan het dan even zonder verwarming stellen en de meeste klanten zijn makkelijker thuis dan tijdens de zomervakantiemaanden.  In de winter zijn, omwille van de drukte van leveringen en herstellingen lange wachttijden (meerdere weken) mogelijk wanneer je kachel een onderhoud moet krijgen. 

Onderhoudsaanvragen die ons tijdig bereiken en die uitgevoerd worden in de loop van de lente worden trouwens beloond met een fikse korting op het onderhoudstarief.
Herstellingen beschouwen wij wél als prioritair.  Als je toestel defect is komen wij, ook tijdens de winter, zo snel mogelijk bij je langs.  Kijk op onze dienst-na-verkoop-pagina voor meer gedetailleerde info.

 

Bel ons op 014 / 51 12 66 om een afspraak te maken.
Maak gebruik van onze task-locator om aan de weet te komen of wij ook in jouw woonplaats onderhoud uitvoeren.

 

website: www.willems-it.be