Home >Schouwvegen >Hoe vaak schouw laten vegen?

Gaskachel: hoe vaak moet je de schouw laten vegen?

Je verwarmt met een kachel of inzethaard op gas

 

Een correct afgestelde gaskachel produceert geen roet.  Schouwvegen zou daarom niet nodig zijn, beweert men wel eens.  Het klopt dat er bij gasverbranding veel minder gevaar is op schouwbrand maar het risico op co-intoxicatie en verstikking door een verstopte schouw is er niet minder om.

Veel voorkomende oorzaken van zo’n schouwobstructie of verstopping zijn:

 

 1. Vogelnesten
  Als je onlangs zwarte kauwen op of rondom je schouw zag zwermen, doe je er goed aan van je schouw te laten nakijken.  Op slechts een paar uur tijd ‘metselen’ kauwen een schouw op verschillende niveaus potdicht met takken.  Veelal slagen wij er met enige moeite wel in van het rommelkluwen met gewoon schouwveegmateriaal los te maken maar soms is het onvermijdelijk van de schouw aan de zijkant open te kappen om de prop los te wrikken.
  Eens die ongewenste gasten de weg naar jouw schouw gevonden hebben, keren zij graag (snel) terug om opnieuw een nest te bouwen.  Een afdekrooster of –gaas op de schouw laten plaatsen is dan ook aangeraden.

 2. Beschadiging van de schouwbinnenwand. 
  Na verloop van jaren kunnen door barsten in het metselwerk en (regen)waterinsijpeling stenen en/of voegen loskomen.  Het rookkanaal slibt dicht.

 3. Stoflaag.
  Gaskachels –of inzethaarden brengen dan wel geen roet voort maar zuigen stof aan dat vermengd met de, aan gasverbranding eigen, vochtige verbrandingsdampen zich vastkleeft in het schouwkanaal.  Deze plakkerige stoflaag kan mettertijd het schouwkanaal vernauwen.

 4. De schouw werd voorheen met een andere brandstof gebruikt.
  Erg vaak worden gastoestellen aangesloten op schouwen waarin vroeger met hout, mazout of kolen gestookt werd en waarvan de wanden met een roet- of teerlaag vervuild zijn.  Het volstaat niet om die schouw dan een keertje door te borstelen om alle vuiligheid te verwijderen.  De waterige gasdampen zullen de rotzooi op termijn losweken, tot beneden in de schouw laten tuimelen alwaar de viezigheid zich opstapelt om op den duur de buisstomp van de kachel te versperren.  De rookgasdampen worden niet meer door de schouw afgevoerd maar blijven hangen!

 5. Condensatie.
  De klammige gasverbrandingsdampen kunnen in de schouw condenseren (van gasdampvorm terug overgaan in watervorm) wanneer de temperatuur van de binnenwand van de schoorsteen lager is dan het verdampingspunt van de waterdamp. 
  Het binnenshuis zichtbare gevolg van condensatie zijn vochtplekken:  Je kan terug beginnen behangen en schilderen.  Wat nog erger is, is dat deze vochtplekken geleidelijk de binnenwanden van de schouw beschadigen en na verloop van jaren zullen door barsten in het metselwerk stenen en of voegen loskomen die het rookkanaal op hun beurt onherroepelijk beschadigen en doen dichtslibben.  Regelmatig preventief nazicht en vegen van de schouw is vereist.  Bij condensatievorming kan het, in extreme gevallen, nodig zijn van een schouwrenovatie met inox flexibel uit te voeren.

 

Naast de specifiek aan gasverbranding gerelateerde problemen zijn er een aantal algemene voordelen verbonden aan een regelmatige schouwveegbeurt:

 

 • Een propere schouw is minder belastend voor het milieu.
 • Een propere schouw trekt de verbrandingsgassen beter naar buiten.  Dat komt de warmte-opbrengst van je kachel of haard ten goede.
 • Een propere schouw droogt gemakkelijker dan een vervuilde.  Minder problemen met het ontsteken van de kachel of haard.
 • Een propere schouw is de enige veilige schouw.

 

Wanneer je met een kachel of inzethaard op gas stookt raden wij aan van minstens om de drie jaar de schouw te laten vegen. 

Bel ons op 014 / 51 12 66 om een afspraak te maken.

 

Wie zijn kachel of inzethaard bij ons aankocht, geniet met voorrang van onze schouwveeg-service. We behouden daarom het recht voor om, zonder opgave van reden, uitvoering van onderhoud/schouwvegen te weigeren aan apparaten die niet bij ons aangekocht werden en/of merken die niet door ons verdeeld worden. Aan CV-installaties en hun schouwen voeren wij geen onderhoud uit. Aan pelletkachels die niet bij ons aangekocht werden, ook al betreft het een apparaat van een merk dat wij verdelen, voeren wij sowieso geen herstellingen, schouwvegen en/of onderhoud uit.

 

 

website: www.willems-it.be