Home >Schouwvegen >Hoe vaak schouw laten vegen?

Kolenkachel: hoe vaak moet je de schouw laten vegen?

Je verwarmt met een kachel of inzethaard op kolen

 

Roet - Bij het verbranden van kolen komt er roet vrij.  De hoeveelheid uitgestoten roetpartikels is mede afhankelijk van welke kolen men stookt en de manier waarop men stookt maar in elk geval hecht er zich roet aan de schouwwand.  Die roetlaag moet regelmatig verwijderd worden door een schouwveger.

 

Creosoot - Een onvolledige verbranding leidt tot creosootvorming (ook pek of teer genoemd) in de schouw.  Wanneer een creosootlaag te dik is en de temperatuur in de schouw te hoog oploopt, vat het creosoot vuur.  Er ontstaat een schouwbrand. 

Onvolledige verbranding komt meestal tot stand doordat men het vuur langdurig te weinig zuurstof geeft:  Op zo’n moment brandt de kachel niet maar ze smeult en het creosoot in de schouw vormt zich.

Bij de veegbeurt controleren wij de toestand van de schouw en kunnen we de ernst van de teer- en roetvorming inschatten.

 

Verstopping - Naast de evidente roetvorming en het mogelijke ophopen van creosoot is er nog een derde reden waarom regelmatig schouwvegen vereist is wanneer je kolen stookt:  Het risico op CO-vergiftiging en/of verstikking door een verstopte schoorsteen.  De meest voorkomende oorzaken van schouwobstructie of verstopping zijn:

 1. Vogelnesten.

  Als je onlangs zwarte kauwen op of rondom je schouw zag zwermen, doe je er goed aan van je schouw te laten nakijken.  Op slechts een paar uur tijd ‘metselen’ kauwen een schouw op verschillende niveaus potdicht met takken.  Veelal slagen wij er met enige moeite wel in van het rommelkluwen met gewoon schouwveegmateriaal los te maken maar soms is het onvermijdelijk van de schouw aan de zijkant open te kappen om de prop los te wrikken.
  Eens die ongewenste gasten de weg naar jouw schouw gevonden hebben, keren zij graag (snel) terug om opnieuw een nest te bouwen.  Een afdekrooster of –gaas op de schouw laten plaatsen is dan ook aangeraden.

 2. Beschadiging van de schouwbinnenwand. 
  Na verloop van jaren kunnen door barsten in het metselwerk en (regen)waterinsijpeling stenen en/of voegen loskomen.  Het rookkanaal slibt dicht.

 3. Condensatie.

  Verbrandingsdampen kunnen in de schouw condenseren (van gasdampvorm, rook overgaan in watervorm) wanneer de temperatuur van de binnenwand van de schoorsteen lager is dan het verdampingspunt van de waterdamp.  Een van de meest voorkomende oorzaken van condensatie bij kolenverbranding is te lang, te stil stoken.  Laat je kolenkachel elke dag –ook bij beter weer- minstens twee maal een poosje doorbranden.  De schouw blijft opgewarmd, zal beter blijven trekken en er is minder risico op condensatie. 

  Het binnenshuis zichtbare gevolg van condensatie zijn vochtplekken:  Je kan terug beginnen behangen en schilderen.  Wat nog erger is, is dat deze vochtplekken geleidelijk de binnenwanden van de schouw beschadigen en na verloop van jaren zullen door barsten in het metselwerk stenen en of voegen loskomen die het rookkanaal op hun beurt onherroepelijk beschadigen en doen dichtslibben. 

  Regelmatig preventief nazicht en vegen van de schouw is vereist.  Bij condensatievorming kan het in extreme gevallen nodig zijn van een schouwrenovatie met inox flexibel uit te voeren.

 

 

Naast de specifiek aan kolenverbranding gerelateerde problemen zijn er nog een aantal algemene voordelen verbonden aan een regelmatige schouwveegbeurt:

 • Een propere schouw is minder belastend voor het milieu.
 • Een propere schouw trekt de verbrandingsgassen beter naar buiten.  Dat komt de warmte-opbrengst van je kachel of haard ten goede.
 • Een propere schouw droogt gemakkelijker dan een vervuilde.  Minder problemen met het ontsteken van de kachel of haard.
 • Een propere schouw is de enige veilige schouw.

 

Wanneer je met een kachel of inzethaard op kolen stookt raden wij aan van elk jaar en minstens om de twee jaar de schouw te laten vegen. 

Bel ons op 014 / 51 12 66 om een afspraak te maken.

Wie zijn kachel of inzethaard bij ons aankocht, geniet met voorrang van onze schouwveeg-service. We behouden daarom het recht voor om, zonder opgave van reden, uitvoering van onderhoud/schouwvegen te weigeren aan apparaten die niet bij ons aangekocht werden en/of merken die niet door ons verdeeld worden. Aan CV-installaties en hun schouwen voeren wij geen onderhoud uit. Aan pelletkachels die niet bij ons aangekocht werden, ook al betreft het een apparaat van een merk dat wij verdelen, voeren wij sowieso geen herstellingen, schouwvegen en/of onderhoud uit.

 

 

website: www.willems-it.be