Home >Onderhoud >Schouwvegen door ervaren schoorsteenvegers

Schoorsteenvegers: schouwvegen (en verwijderen van vogelnesten)

Goed en regelmatig onderhoud van een schouw helpt schouwbrand en CO-vergiftiging voorkomen.  Wanneer je met een kachel of inzethaard verwarmt, kan je een beroep doen op Walter Goovaerts Herenthout voor het vegen van de schouw en het eventueel daarbij horende verwijderen van vogelnesten. 

 

Als je onlangs zwarte kauwen op of rondom je schouw zag zwermen, doe je er goed aan van je schouw te laten nakijken.  Op slechts een paar uur tijd ‘metselen’ kauwen een schouw op verschillende niveaus potdicht met takken.  Veelal slagen wij er met enige moeite wel in van het rommelkluwen met gewoon schouwveegmateriaal los te maken maar soms is het onvermijdelijk van de schouw aan de zijkant open te kappen om de prop los te wrikken.
Eens die ongewenste gasten de weg naar jouw schouw gevonden hebben, keren zij ook graag (snel) terug om opnieuw een nest te bouwen.  Een afdekrooster of –gaas op de schouw laten plaatsen is dan aangeraden.

We gaan zelf het dak op, werken niet met onderaannemers en voeren het karwei netjes en proper uit.  We nemen het verwijderde roet, vuil en takken mee en zorgen voor een gecertificeerde afvoer.  Er blijft geen rommel bij jouw thuis achter.

Wanneer een schouw door ons geveegd, in orde gebracht en veilig bevonden is, maken wij een attest op.  Je kan dat attest bij ons in bewaring geven en op eender welk moment een kopie opvragen.

 

Bel ons op 014 / 51 12 66 om een afspraak te maken.

Wie zijn kachel of inzethaard bij ons aankocht, geniet met voorrang van onze schouwveeg-service. We behouden daarom het recht voor om, zonder opgave van reden, uitvoering van onderhoud/schouwvegen te weigeren aan apparaten die niet bij ons aangekocht werden en/of merken die niet door ons verdeeld worden. Aan CV-installaties en hun schouwen voeren wij geen onderhoud uit. Aan pelletkachels die niet bij ons aangekocht werden, ook al betreft het een apparaat van een merk dat wij verdelen, voeren wij sowieso geen herstellingen, schouwvegen en/of onderhoud uit.

 

Frequentie - hoe vaak moet je een schouw laten vegen?

De schouw moet niet geveegd worden alleen maar om “in orde te zijn met de brandverzekering”  Je laat een schouw vegen voor je eigen veiligheid.  Goed en regelmatig schouwvegen helpt schouwbrand en CO-vergiftiging voorkomen.

Bel ons op 014 / 51 12 66 om een afspraak te maken.

De redenen waarom en vooral de frequentie waarmee een schouw geveegd moet worden, is verschillend naargelang de brandstof waarop jouw kachel of inzethaard brandt.

Klik aan met welke brandstof jij stookt:

 

Tijdstip - Schoorsteenvegers alleen tijdens de lente!

Het vegen van een schouw is een preventieve actie met de bedoeling van problemen tijdens het stookseizoen te voorkomen.  Schouwvegen beschouwen wij daarom als niet-dringende opdracht en voeren wij alleen tijdens de lente uit:  Je kan het dan even zonder verwarming stellen en de meeste klanten zijn makkelijker thuis dan tijdens de zomervakantiemaanden.  Tijdens de herfst en winter vegen wij geen schouwen. 

Onderhoudsaanvragen die ons tijdig bereiken en die uitgevoerd worden in de loop van de lente worden beloond met een fikse korting op het onderhoudstarief.

Herstellingen beschouwen wij wél als prioritair.  Als je toestel defect is komen wij altijd zo snel mogelijk bij je langs.  Kijk op onze dienst-na-verkoop-pagina voor meer gedetailleerde info.

 

Onderhoudscontract

Bij Walter Goovaerts Herenthout bestaan geen onderhoudscontracten waar je niet onderuit kan!  Een tevreden klant komt terug.  Papierwerk is daar niet bij nodig.
Jij laat ons zelf weten wanneer je het nodig vind dat je schouw tijdens de lente een veegbeurt krijgt en dan maken we een afspraak om langs te komen.  Cliënten die er prijs op stellen geven wij één of twee jaar na de vorige veegbeurt graag een seintje om hen er aan te herinneren dat het tijd is voor een nieuwe controle.  Op dat ogenblik is de klant vrij om met ons een nieuwe afspraak te maken of niet.

 

Bel ons op 014 / 51 12 66 om een afspraak te maken.
Maak gebruik van onze task-locator om aan de weet te komen of wij ook in jouw woonplaats schouwvegen uitvoeren.

 

website: www.willems-it.be