Home >Warmtepomp / Airconditioning> Technische informatie

Informatie over warmtepomp airconditioners

De firma Walter Goovaerts-Herenthout ontstaat in 1919.  In de loop der jaren verwerven wij een ijzersterke reputatie op het vlak van advies, verkoop, levering, installatie en onderhoud van individuele kachels- en inzethaarden op verschillende brandstoffen. 

Eind jaren ’90 hebben we het geluk van onze toonzaaloppervlakte in één klap te kunnen verdubbelen.  Niet alleen werd ons aanbod van kachels en inzethaarden vanaf dan ontegenzeggelijk meer dan riant, dank zij de ruimere bedrijfsgebouwen kon de dienstverlening aan onze cliënten nog uitgebreider en beter worden. 

De grotere winkelruimte gaf ons bovendien de kans om een assortiments-uitbreiding met airconditioning door te voeren:  Het aantreden van een nieuwe -met aircotechniek vertrouwde- generatie in ons familiebedrijf en het gegeven dat airconditioning/klimatisatie als artikelgroep aanleunde bij de ons bekende verwarmingsbranche, groeiperspectieven bood en door ons cliënteel gevraagd werd, maakten dat de tijd er eind jaren ’90 rijp voor was. 

Destijds stond airconditioning synoniem met koelen.  We hadden er toen, eerlijk gezegd, zelf nog geen idee van dat de airconditioning-sector door de technologische verbeteringen, wettelijke verplichting en het promoten van de lucht/lucht-warmtepomp zo complementair zou worden aan de verwarmingsbranche.

Airconditioning of warmtepomp? Koelen of verwarmen? Kiezen hoeft niet!

Op de keper beschouwd is –bij gebrek aan lange periodes met extreem hoge temperaturen en/of luchtvochtigheid- een airconditioner die enkel koelt  in ons klimaat en onze regio overbodig, zelfs ecologisch onverantwoord.  Ondermeer die visie zette (Europese) regelgevers aan van te bepalen dat een airconditioner niet enkel mag koelen maar ook altijd een efficiënte lucht lucht warmtepomp moet zijn.  Andere toestellen mogen niet meer verkocht worden!

Die verplichting en de ontwikkeling van de invertor-technologie bracht het super-efficiënt maken van warmtepomp-airconditioners in een stroomversnelling.  Het bracht ook een prijsdaling van de betere toestellen met zich mee.

Het is simpel geworden.  De warmtepomp-airconditioner in bijvoorbeeld je slaapkamer brengt tijdens warme nachten verkoeling en verwarmt op frisse avonden.  De alleen-koelen-airconditioner van vroeger kon je, in ons weertype, slechts enkele weken op een jaar gebruiken.  Dat maakte die apparaten prijstechnisch wat minder interessant.  De warmtepomp-airconditioner die je vandaag laat installeren, gebruik je met gemak driekwart van het jaar!

 

Verbruik van een de warmtepomp-airconditioner

Veel mensen slaat de schrik om het hart wanneer ze verondersteld worden van met een elektrisch apparaat te verwarmen.  Dat is niet helemaal onterecht als je weet tot welke torenhoge energierekeningen de traditionele elektrische verwarmingssystemen leiden.

Een warmtepomp-airconditioner echter functioneert volgens een ander, veel efficiënter principe.  De gebruiker heeft via het energielabel -dat aan elk toestel toegekend wordt- een aantal parameters ter beschikking om vast te stellen hoe adequaat een toestel werkt én om de doeltreffendheid van het ene apparaat ten opzichte van het andere te kunnen vergelijken.  Je kent de regenboogkleurige labels vast van bij de wasautomaten en koelkasten. 

Warmtepomp-airconditioners van de bekende merken kunnen in de meeste gevallen bogen op A tot A++ kwalificaties.

Op het energielabel wordt het resultaat uitgediept in enerzijds de sEER-ratio (seasonal energy efficiency ratio) die aangeeft hoe adequaat en energiezuinig het apparaat koelt.  Anderzijds wordt de sCOP-ratio (seasonal coefficient of performance) gehanteerd om de efficiëntie op het vlak van verwarmen cijfermatig weer te geven. 

De ratio geeft de verhouding weer tussen de geleverde koude of warmte en de verbruikte energie.  Niet als momentopname gemeten maar over een geheel, typisch koel- en/of verwarmingsseizoen bekeken.  Des te hoger de ratio, des te efficiënter de werking.

Vereenvoudigd gesteld:  een toestel met bijvoorbeeld een COP-ratio van 4,0 levert een warmtevermogen van 4kW op per verbruikte kilowatt elektriciteit.  Dat is een ongelooflijk goed resultaat in vergelijking tot de traditionele, elektrische warmtesystemen.

Als we ons niet in de fysica en techniciteit van opwarmen en afkoelen door middel van compressie en decompressie –want dat is de techniek waarop een warmtepomp-airconditioner gebaseerd is- willen verliezen, kan je zeggen dat een warmtepomp als het ware een mogelijk overschot aan warmte van buiten naar binnen pompt.

Het spreekt voor zich dat de buitenluchttemperatuur daarom een van de bepalende factoren is nopens de uiteindelijke efficiëntie van een warmtepomp.  Je kan je inbeelden dat een warmtepomp veel beter resultaat levert wanneer ze opgesteld staat in een zacht winterklimaat in Cordoba, Spanje dan wanneer ze warmte moet proberen te produceren tijdens een ijskoude winter in Helsinki, Finland. 

Vandaar dat op het energielabel een opdeling wordt gemaakt naar warmte-efficiëntie (sCOP) al naargelang de warmtepomp-airconditioner opgesteld is in zuid-, west- of noord/oost-europa.

Een concrete illustratie om een en ander te verduidelijken:  Een in België opgestelde, degelijke warmtepomp-airconditioner zal warmte produceren bij zowel een buitentemperatuur van +7° als bij een temperatuur van -5° maar hij zal dit veel rendabeler doen bij die +7° dan bij -5°  Dat is een groot verschil ten opzichte van een traditioneel verwarmingssysteem.  Het rendement van bijvoorbeeld een gaskachel blijft ongewijzigd (>85%) ongeacht de heersende buitentemperatuur.  

Het energielabel geeft tot slot ook aan hoe geruisarm zowel het binnen- als buitentoestel werkt. 

 

Aangeboden toestellen

Onze achtergrond als installateur van individuele kachels en inzethaarden brengt mee dat we ons ook op vlak van lucht/lucht-warmtepomp-airconditioners toeleggen op montage in bestaande (te renoveren) woningen en kleine kantoren of praktijkruimtes.  Zulke installaties van één of enkele kamers voeren we snel, netjes, met de gepaste materialen en uiterst competitief af. 
Grote oppervlakten, horeca-uitbatingen en mega-kantoren zijn niet aan ons besteed.

Buitenunits

Een warmtepomp-airconditioner wordt altijd aangesloten op een buitentoestel, daar kan je niet onderuit.  Vandaar hoor je ook vaak de term split airco of split-systeem gebruiken want een warmtepomp-airconditioner is opgesplitst in een binnen- en buitentoestel.

Door onze specialisatie van montage in de bestaande woning, bureau of praktijk installeren we dikwijls apparaten waarbij 1 binnenunit ook 1 buitenunit aanstuurt. 
Configuraties waarbij 5 binnenunits op 1 buitenunit aangesloten worden, de zogenaamde multi-split-systemen, zijn voor onze firma het maximum.  Vaak denkt men dat zo’n multi-split-warmtepomp-airconditioner voordeliger uitkomt omdat er maar één buitengroep moet aangekocht worden.  Dat is jammer genoeg niet altijd het geval omdat de prijs van de buitenunit sterk oploopt naargelang je er meer binnenunits wil op kunnen aansluiten.  Esthetische redenen zijn eerder de aanleiding om voor een multi-split-warmtepomp-airconditioner te kiezen:  Het is niet fraai van een massa buitenunits aan- of omtrent je huis te hebben…

Leidinglengtes vormen met de huidige generatie van toestellen niet vaak een probleem.  Tussen een binnen- en buitenunit kan makkelijk van 1 tot 25 meter leiding geïnstalleerd worden.  Voor een multi-split opstelling met 5 units kan het hele leidingtraject oplopen tot wel 90 meter.

Binnenunits

De binnenunits die we gebruiken zijn van het type hoge-wandopstelling, vloermodel of plafondinbouwcassette. 
We kiezen er voor van geen montages uit te voeren met binnen-apparaten waarbij de geklimatiseerde lucht door middel van luchtkanalen verspreid wordt.  Als zo’n luchtkanaalsysteem niet over een duur en geregeld te vervangen filter beschikt en/of regelmatig een kostelijk onderhoud en reinigingsbeurt krijgt, verspreid niet alleen koelte of warmte maar ook mogelijks gecontamineerde lucht zich door een gebouw…  Voor huishoudelijke toepassing zijn deze toestellen naar onze mening minder geschikt.

 

 

 

Een warmtepomp-airconditioner produceert warmte en koelte. Geen mirakels.

Walter Goovaerts biedt zowel traditionele, individuele verwarmingssystemen als de nieuwste warmtepomp-airconditioners aan.  Omdat we niet gebonden zijn aan één technologie bevinden we ons in een objectieve positie bij het vergelijken van elk verwarmingssysteem.  Als je alleen warmtepomp-airconditioners verkoopt, kan je moeilijk tegen een klant gaan zeggen dat hij voor zijn wensen en woonomstandigheden beter af is met pakweg een gasinzethaard…  Wij kunnen voor elke klant het verwarmingssysteem (of een combinatie van verschillende systemen) aanbieden dat het best bij hem en zijn woning past.

De warmtepomp wordt in kranten, tijdschriften, radio, tv en op internetfora bestempeld als de op een goedkope manier functionerende verwarming van de toekomst.  Daar zit waarheid in maar nuancering kan geen kwaad.

Ondanks die hoera-berichten in de media –het lijkt wel of een warmtepomp echt geen enkel nadeel heeft- raden wij aan van niet over de installatie van een warmtepomp/airconditioner te beslissen zonder een vergelijking te maken met andere beschikbare verarmingstechnieken.  Wij willen je daar graag bij helpen maar zet -voor je bij ons in de winkel langskomt- toch je eigen verwachtingen eens op een rijtje. 

Wat verlang je van een verwarmingsmethode?  Denk eens na over de pro en contra’s van je huidige systeem.  Waar ben je erg tevreden over en wat wil je zeker veranderd zien?  Wil je meer comfort?  Is het vooral om goedkoper stoken te doen?  Ben je op zoek naar de gezelligste warmte?  Zoek je het strakst mogelijke design?  Kan je eindeloos genieten van een traditionele vlam?

Iedereen is anders, leeft anders en heeft andere verwachtingen.  Veel hangt af van wat jij wenst, hoe je leeft en werkt, waar jouw prioriteiten liggen, wat voor soort ruimte je wil verwarmen, de isolatiegraad van de te verwarmen ruimte, het al dan niet aanwezig zijn van een schoorsteen en de beschikbaarheid van andere brandstoffen.

Het is dan weer een onbetwistbaar voordeel dat je met een warmtepomp-airconditioner twee vliegen in één klap slaat.  Warm in de winter, koel in de zomer.  Je hoeft niet te investeren in twee verschillende systemen.

Is een warmtepomp-airconditioner in uw woning verstanding?

Goed isoleren

Een warmtepomp-airconditioner levert, vergeleken met de traditionele opstellingen, beperktere vermogens en is een lage-temperatuursysteem.  Dat heeft zo zijn gevolgen.

De termen ‘warmtepomp’ en ‘goed isoleren’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Een warmtepomp-airconditioner werkt -op vlak van verwarming- slechts efficiënt en zuinig als de isolatie navenant is.  Woonst-uitbreidingen, renovaties volgens de huidige isolatienormen, verschillende kleinere ruimtes en -op nieuwbouwgebied- laagenergiewoningen, ben-bouw en passiefhuizen zijn omgevingen waar een warmtepomp-airconditioner prima geïntegreerd kan worden. 

Waar doe je het wel?

Maak je binnenkort een jeugdkamer van de zolder, wil je 1, 2 of 3 slaapkamers gaan koelen en verwarmen, plaats je een veranda bij, breidt je de woning uit met een (beperkte) aanbouw?  Neem voor die gevallen gerust een warmtepomp-airconditioner van bij Walter Goovaerts in overweging.  

Als het je voor deze toepassingen puur of vooral om verwarmen te doen is, stellen wij toch een aantal alternatieven voor.  De jeugd- en slaapkamers uit het voorbeeld kunnen perfect en goedkoper bediend worden met het monteren van afzonderlijk gestuurde gastoestellen.  Een veranda of aanbouw zijn dan weer de ideale plekjes voor een  aangenaam brandende en comfortabel werkende pelletkachel of zelfs een houtkachel als je de meest behaaglijke vuurgloed in huis wil halen… 

In ruil voor een ietwat hoger budget is en blijft de troefkaart van een warmtepomp-airconditioner voor de toepassingen uit dit voorbeeld dat hij zowel koelt als verwarmt.  Je kiest voor het hoogste comfort maar boet misschien wat in op het vlak van gezelligheid.

Kom gerust langs als jij een andere uitvoering (kantoor, praktijkruimte, studeerkamer, …) dan deze uit ons voorbeeld in gedachten hebt.  We adviseren je graag of een warmtepomp-airconditioner voor jouw geval aangeraden is en of er misschien andere keuzes zijn maar lijst in elk geval vooraf je eigen wensen en vragen even op.

Wanneer doe je het niet?

Je woning is 15, 20, 30 jaar of ouder met een isolatiegraad naar verhouding en je overweegt een (volledig of deels) nieuwe manier van verwarmen?  Onder invloed van de voortdurend stijgende energieprijzen én verlokkelijk simpele  slogans waarbij zogezegd op een, twee, drie je huidige CV-installatie op een warmtepompje gekoppeld wordt, is de verleiding groot om op de kar te springen.  Doe het toch maar niet.

Bij nader inzien komen alle fabrikanten voor zo’n toepassingen uiteindelijk boven met de duur klinkende –en dat zijn ze ook wel echt- hybride-systemen:
In lente en herfst –wanneer je warmtebehoefte en energieverbruik automatisch al laag ligt-  wordt de warmtepomp gebruikt.  Als het wintert, het moment dat je echt warmte nodig hebt en echt energie verbruikt, springt een gas- of mazoutketel bij om warmte te produceren.  De warmtepomp alleen is in die omstandigheden ontoereikend.

Waarin zit het verschil met je huidige systeem dan?  In het feit dat je in de lente en herfst meer elektriciteit betaalt en tijdens de winter bijna evenveel voor je mazout of gas?  Erger wordt het nog wanneer het geen zogenaamde ‘hybride’ is maar wanneer de buitengroep van het systeem voorzien is van elektrische weerstanden die zodra het te koud wordt om nog enige warmte aan de buitenlucht te onttrekken, aanspringen om zo toch warmte in huis te krijgen.  Stel je voor wat dat met de elektriciteitsrekening aanvangt.

“Hybride is de vlag die een lading onvolkomenheden dekt.  Als de elektrische wagen geen imperfecties had zou er van hybride auto’s toch geen sprake zijn?”

Als je echt zuinig maar goed wil verwarmen is het voor een bestaande woning naar onze mening een veel betere optie van een pellet -of eventueel ook andere- kachel te plaatsen.  Dat is –ook in de winter, als ’t koud is- een zuinige, comfortabele en moeiteloos voldoende vermogen leverende hoofdverwarming.  Als je wil kan je de kachel aanvullen met een warmtepomp-airconditioner.  Die koelt dan in de zomer en verwarmt uiterst rendabel bij in voor- en naseizoen

 

De lucht is van iedereen én gratis!

Wat kan er dan beter zijn dan de warmte voor binnenshuis te onttrekken aan die lucht.  Een warmtepomp-airconditioner levert dus de goedkoopste energie.  Of toch niet helemaal?

 

Realistische ecologen en zuinige economen pleiten niet onverdeeld en onvoorwaardelijk in het voordeel van de warmtepomp.  De kostenvergelijking die het in Straubing, Duitsland gevestigde C.A.R.M.E.N.-instituut (Centrales Central Agrar Rohstoff Marketing und Energie Netzwerk) opstelde, is in deze context wel heel erg interessant. 

Als je op hun website (www.carmen-ev.de) rondleest, merk je dat het instituut zijn studies objectief maar met pro-groene-energie-insteek uitvoert.  In die wetenschap zijn de resultaten nog des te opmerkelijker.

Zij stelden een klassement op van de netto warmteproductiekost voor 8 verschillende brandstoffen, gaande van het ‘ouderwetse’ hout stoken tot het ‘moderne’ warmtepomp verwarmen.  De rangschikking is het resultaat van een vergelijking gebaseerd op onder andere warmteopbrengst, rendement, langjarig gemiddelde brandstofprijs en de voor de stookinstallatie benodigde investering.  Al de vergeleken stookinstallaties leveren hetzelfde vermogen. 

Een centrale verwarming realiseren met een lucht/lucht-warmtepomp-airconditioner kwam op de zevende plaats in de rangschikking terecht en, schrik niet, de op zonne-energie lopende configuratie stond zelfs als achtste en laatste genoteerd.

Een warmtepomp-airconditioner is -zonder dat je hem met een traditioneel verwarmingsmodel combineert of aanvult- ongeschikt als centrale verwarming.  Zeker in bestaande woningen met een gemiddelde of lage isolatiegraad. 
Een warmtepomp-airconditioner gebruiken bij woonst-uitbreidingen, renovaties volgens de hedendaagse isolatienormen, in verschillende kleinere ruimtes en -op nieuwbouwgebied- laagenergiewoningen, ben-bouw en passiefhuizen is wel aan te raden. 

 

Een warmtepomp-airconditioner maakt warmte zonder verbrandingsproces –of residu.

Een warmtepomp-airconditioner levert dus de milieuvriendelijkste energie.  Of toch niet helemaal?

Een warmtepomp-airconditioner wordt aangedreven met elektriciteit die tot nader order en grotendeels in milieubelastende centrales opgewekt wordt.  Het radioactieve restant blijft nog decennialang een milieugevaar.

Oproepen om de traditionele brandstoffen, liefst met een ferme schop onder de kont, onder het mom van allerlei ecologische argumenten buiten te gooien en al ons geld in te zetten op warmtepomp-warmte is jezelf wat wijs maken. 

Een toekomstfantasie:

Beeld je eens in hoe we binnen afzienbare tijd ’s avonds thuiskomen.    

 • We pluggen allemaal onze elektrische auto in het oplaadstation. 
  Auto’s op benzine en diesel zijn dan verboden.  Te milieubelastend en we hebben er genoeg van om afhankelijk te zijn van de landen die ons bevoorraden.  De petroleumvoorraad is binnenkort hoe-dan-ook toch uitgeput.

 • We zetten allemaal de elektrische warmtepomp-airconditioner een graadje hoger (lager in de zomer) 
  De gasleveranciers hielden ons lang genoeg gegijzeld en gas is alles bij elkaar genomen achteraf toch niet zo milieuvriendelijk gebleken.  Voor wat verwarmen met mazout betreft: dezelfde argumenten als bij de auto’s, petroleum buiten!  Hoewel de oermens er al mee verwarmde is hout verbranden ook niet langer verantwoord.

 • De elektrische microgolfoven en/of elektrische inductieplaat gaat aan om lekker te kokkerellen
  en toen ging het ligt uit.  Als we ten minste niet voorzagen en fors investeerden in elektrische centrales.  Laat ons maar hopen dat men onderweg even een oplossing vindt voor het kernafval of we zullen de bomen door de windmolens niet meer zien…

 

Dat er wat moet gebeuren en er grote uitdagingen in het verschiet liggen, is zeker.  Maar elektriciteit op een kortzichtige manier tot een druk-bevraagde en monopolie-energiebron bombarderen zou wel eens tot disproportioneel stijgende prijzen kunnen leiden…  Zeker in dit tijdperk waar men de mond vol heeft van het sluiten van kerncentrales.

 

Combineren met zonnepanelen: de volledige oplossing.

We gooien wat zonnepanelen op ieders dak, plaatsen een warmtepomp en de cirkel is rond:  Iedereen gratis warmte.  Gratis elektriciteit.  We sluiten de energiecentrales.

Als de zon genoeg schijnt toch en
als het maar niet te koud wordt en
als iedereen eerst hopen geld in –is dat wel gezond?- woningisolatie pompt.

Ecologische en technische experten waarschuwen bij het huidige, al-bij-al toch nog beperkte, installatieritme van zonnepanelen reeds voor de geweldige kost en afvalberg die de verwerking van afgedankte zonnepanelen teweeg zal brengen. 

 

 

De kostenvergelijking die het in Straubing, Duitsland gevestigde C.A.R.M.E.N.-instituut (Centrales Central Agrar Rohstoff Marketing und Energie Netzwerk) opstelde, is in deze context interessant. 

Als je op hun website (www.carmen-ev.de) rondleest, merk je dat het instituut zijn studies objectief maar met pro-groene-energie-insteek uitvoert.  In die wetenschap zijn de resultaten nog des te opmerkelijker.

Zij stelden een klassement op van de netto warmteproductiekost voor 8 verschillende brandstoffen, gaande van het ‘ouderwetse’ hout stoken tot het ‘moderne’ warmtepomp verwarmen.  De rangschikking is het resultaat van een vergelijking gebaseerd op onder andere warmteopbrengst, rendement, langjarig gemiddelde brandstofprijs en de voor de stookinstallatie benodigde investering.  Al de vergeleken stookinstallaties leveren hetzelfde vermogen. 

Een centrale verwarming realiseren met een op een zonne-energie-installatie draaiende lucht/lucht-warmtepomp-airconditioner werd als laatste, duurste stookwijze geklasseerd.

In heel veel, om niet te zeggen de meeste studies en terugbetalings-termijn-berekeningen wordt uitgegaan van een levensduur van 25 jaar voor zonnepanelen.  Wanneer men enig realisme aan de dag legt, beseft men toch dat dit een veel te optimistische inschatting is.  Waarom geeft men dan geen 25-jarige garantie op zonnepanelen?

In een ander hoofdstuk van dit web-artikel becommentariëren en ontkrachten we de stelling dat verwarmen en koelen met een warmtepomp-airconditioner wel goedkoop moet zijn want je doet dat per slot van rekening dank zij de lucht die van iedereen én gratis is.  De mensen die in het prille begin zonnepanelen installeerden waren dezelfde mening toegedaan aangaande de zon:  Gratis en voor iedereen.  De energie-certificaten klucht maakte korte metten met dat ideaal.  Als ons maar niet iets gelijkaardigs overkomt voor de lucht…

 

Een warmtepomp-airconditioner (laten) installeren

Plaatsingsforfait: installatie van uw airco zonder verrassingen.

Vooraf willen weten waar je aan toe bent?  Dat is niet abnormaal!  Als je met een goed en duidelijk opzet van wat je wil bij ons langskomt, geven wij je onmiddellijk bij je bezoek aan onze toonzaal een idee van de kosten die bij de plaatsing van een warmtepomp-airconditioner komen kijken.  Onze plaatsingstarieven zijn eenvoudig, duidelijk en transparant. 

We werken zelfs met vaste prijzen voor standaardplaatsing van een warmtepomp-airconditioner:  Het plaatsingsforfait (**)  Een advies- en prospectiebezoek, het leveren van de warmtepomp-airconditioner, de werkuren voor een standaardplaatsing van de apparatuur en de standaardaansluitingsmaterialen.  Alles zit in dat plaatsingsforfait vervat.

Meer weten over onze plaatsingsforfaits?  Kom langs.  Je krijgt onmiddellijk klare, uitgebreide en accurate info.  Zo weet je waar je aan toe bent.

 

Installatie op maat door Walter Goovaerts

Onze achtergrond als installateur van individuele kachels en inzethaarden brengt mee dat we ons ook op vlak van lucht/lucht-warmtepomp-airconditioners toeleggen op montage in bestaande (te renoveren) woningen en kleine kantoren of praktijkruimtes.  Zulke installaties van één of enkele kamers voeren we snel, netjes, met de gepaste materialen en uiterst competitief uit.  Prospectie, capaciteitsberekening en montage gebeurt door onze eigen mensen, niet in onderaanneming.
Grote oppervlakten, horeca-uitbatingen en mega-kantoren zijn niet aan ons besteed.

Een warmtepomp-airconditioner laten plaatsen kan doorgaans vrij snel.  Houd, afhankelijk van de moeilijkheid en grootte van de installatie, rekening met een levertermijn van een week of drie.  Des te warmer het weer, des te drukker het meestal voor ons wordt.  Op die momenten durft de levertermijn wel eens oplopen.  

Door een verbetering van de isolatie, het toepassen van meer glas en een beperkte ventilatie kan de zon de temperatuur van gebouwen flink opdrijven.  Niet alleen brengt zonlicht warmte binnen maar ook mensen en machines (bv. verlichting, computers en hun randapparatuur) kunnen een ruimte flink opwarmen.  Een warmtepomp-airconditioner brengt temperatuur én luchtvochtigheid naar een niveau waarbij een mens zich goed voelt.  Vrijwel het hele jaar door de ideale atmosfeer, vrij van tochtverschijnselen en geluidshinder.  Koel in de zomer, warm in de winter maar lees toch ook de rest van dit webartikel om een genuanceerd beeld te krijgen van de koel- en warmtecapaciteiten van een lucht/lucht warmtepomp-airconditioner.

Voor de plaatsing van een warmtepomp-airconditioner hoef je de hele woning niet open te breken.  Er moet wel altijd een muurdoorvoer van binnen naar buiten gemaakt worden want een binnen-en een buitendeel plaatsen is onvermijdelijk.  Voor huishoudelijke toepassingen is dit vrij eenvoudig en is weinig hak- of boorwerk nodig.  Doorgaans voeren wij hiervoor een diamantboring uit.  In bestaande woningen werken we de leidingen vaak in een kabelgoot en soms in een vals plafond of wand weg.  Wij proberen de meest esthetische, technisch haalbare en betaalbare oplossing te vinden.   
Bij (ver)nieuwbouwprojecten is het mogelijk de leidingen, net zoals alle andere nutsvoorzieningen, in de muren of onder de vloeren te voorzien. In dat geval kom je best tijdig bij ons langs want een goeie planning is voor zulke projecten van het grootste belang.

Een airconditioner van het split-type zelf installeren is niet mogelijk tenzij het om een specifiek toestel voor zelfplaatsing gaat dat hiervoor ook speciaal vervaardigd werd. Voor alle andere split-toestellen zijn koeltechnische handelingen nodig waarvoor je zelf niet de nodige apparatuur of kennis in huis hebt.

 

(*)
-Onze prospectiedienst komt enkel aan huis nadat je een bestelling van een warmtepomp-airconditioner plaatste.  Wanneer bij het prospectiebezoek blijkt dat plaatsing van de warmtepomp-airconditioner technisch onmogelijk is of merkelijk meer zal kosten dan de prijsindicatie die wij gaven tijdens je bezoek aan onze toonzaal wordt de verkoop kostenloos geannuleerd en het voorschot dat je reeds betaalde teruggegeven.
-Onze prospectiedienst maakt vooraf een telefonische afspraak met je en komt langs op werkdagen tijdens de werkuren.
-Wanneer je wil dat onze prospectiedient bij je langskomt zonder dat je een bestelling plaatste, kan dat ook.  We rekenen dan  onmiddellijk, bij het einde van het bezoek, 100 euro aan.  Wanneer je binnen de drie weken na het prospectiebezoek een bestelling van een warmtepomp-airconditioner bij ons plaatst, verrekenen wij de reeds betaalde 100 euro in de prijs van het apparaat.
(**)
Gedetailleerde en bindende informatie over ons plaatsingsforfait kan je enkel terugvinden op onze desbetreffende infofiche en bestelformulier.

 

 

Welk warmte- en koelvermogen heeft u nodig? Wat kost dat?

Een correcte bepaling van het calorisch vermogen van een warmtepomp-airconditioner is belangrijk om de goede werking van het toestel te verzekeren en om het elektriciteitsverbruik in de hand te houden.  Het benodigde vermogen is afhankelijk van de specifieke kenmerken van een ruimte die geklimatiseerd moet worden.  Een kelder heeft bij manier van spreken heel wat minder koelvermogen nodig dan een zolder.

Vermogen bepalen

De interpretatie van de combinatie van onder andere volgende variabelen laat toe het gewenste vermogen te bepalen:

De grootte van de ruimte

Des te meer volume de te klimatiseren ruimte heeft en hoe hoger het verschil tussen de buiten-en binnentemperatuur dient te zijn, hoe groter het benodigde vermogen.  Wanneer een warmtepomp-airconditioner word ingeschakeld om te koelen in de zomer en als bijverwarming in lente of herfst kan een kleiner vermogen gecalculeerd worden dan wanneer de warmtepomp-airconditioner ook bij -15°C als enige bron van verwarming moet gaan dienen.

De isolatiegraad

De termen ‘warmtepomp-airconditioner’ en ‘goed isoleren’ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Een warmtepomp-airconditioner werkt het meest efficiënt en zuinig als de isolatie navenant is.  Woonst-uitbreidingen, renovaties volgens de huidige isolatienormen, verschillende kleinere ruimtes en -op nieuwbouwgebied- laagenergiewoningen, ben-bouw en passiefhuizen zijn omgevingen waar een warmtepomp-airconditioner prima geïntegreerd kan worden.  Omdat het zo’n belangrijk gegeven is, leggen we er elders in dit webartikel veel meer over uit.

Zonwering

Of er al dan niet een zonwering voorhanden is maakt een groot verschil qua benodigd koelvermogen.  Een buiten-zonnescreen vermindert de warmtepenetratie tot 75%.  Maar ook het gebruik van gewone gordijnen of rolluiken levert al een vermindering tot 35% op.

De kleur van muren, ramen, deuren, dak en plafond -  In de zomer dragen we lichtere kledij want dat reflecteert het licht en de warmte.  Diezelfde regel geldt ook voor airco.  Een zwarte gevel of dak zal meer warmte opnemen dan een witgeverfde muur die het zonlicht weerkaatst.

Bezettingsgraad

Het aantal personen dat doorgaans in een ruimte aanwezig is en het soort werk dat ze verrichten. 

Dakstructuur

Een plat dak heeft een grotere warmtebelasting dan een puntdak.  Ook bij dak en plafond is de isolatiegraad cruciaal.  Zowel in de calculatie van het koelvermogen als bij de bepaling van de verwarmingsbehoefte.

Ramen en deuren

Het aantal, de grootte, de kwaliteit en de oriëntatie van ramen en deuren. De stralingswarmte door een glaspartij verschilt naargelang de windrichting.  Een zuidelijk gelegen raam laat veel meer warmte binnen dan eentje op het noorden gericht.  Ramen vervaardigd uit dubbel, zonwerend of super-isolerend glas veroorzaken elk op hun beurt telkens minder warmte- of koudeverlies.  Het oude enkel glas en ongeïsoleerde verandaplaten zijn dan weer grote boosdoeners.

Warmtebronnen

De aanwezigheid en hoeveelheid van elektrische apparaten.  Computers, hun randapparatuur en verlichting veroorzaken warmte.  Daar moet rekening mee gehouden worden in de koellastberekening.

 

Het vermogen dient per te koelen en/of te verwarmen ruimte berekend te worden.  Het gaat niet op van een supergrote warmtepomp-airconditioner boven in je traphal te hangen en dan te verwachten dat al de slaapkamers en badkamers die op deze hal uitkomen allemaal gekoeld en/of verwarmd worden.  Om de warmte in je huis te verdelen plaats je toch ook een kachel of radiator in elke afzonderlijke ruimte die je wil verwarmen?!

Wij drukken het benodigde vermogen in onze berekeningen steeds uit in de eenheid ‘watt’ of ‘kilowatt’  Soms, vroeger vooral, werden koelvermogens aan de hand van de eenheid ‘BTU’ (British Thermal Unit) uitgedrukt. 
Eén BTU stemt overeen met de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 pound (450 gram) water met 1° Fahrenheit (0,56° Celcius) in temperatuur te doen stijgen.

De omrekening:
1 watt = 3,4121 BTU
dus bijvoorbeeld 2.000 watt = 6.820 BTU   en   bijvoorbeeld 7.000 BTU = 2.052 watt

Gegevens voor een prijsbepaling.

Maak -voor je bij ons langskomt- voor je zelf uit welke functie de warmtepomp-airconditioner in hoofdzaak moet vervullen. 
Is dat enkel koelen?  Of wil je ook gaan verwarmen?  Zo ja, volstaat de warmtepomp-airconditioner dan als bijverwarming (maar dan wel een uiterst rendabele!) in voor- en naseizoen of eis je dat het systeem ook bij -15° als hoofdverwarming zal functioneren?

Als je ons daarenboven nog weet te vertellen hoeveel ruimtes je wil klimatiseren en hoe groot (hoogte-breedte-diepte) elke ruimte afzonderlijk is, doen wij de rest op rekenvlak. 

Als je met een goed en duidelijk opzet van wat je wil bij ons langskomt, geven wij je onmiddellijk bij je bezoek aan onze toonzaal een idee van de kosten die bij de plaatsing van een warmtepomp-airconditioner komen kijken. 

 

Geregistreerd aannemer – Toepassing van het verlaagd BTW tarief.

Ons registratienummer: 02/25/11

De al decennialang onafgebroken registratie van Walter Goovaerts als aannemer waarborgt dat wij voldoen aan strenge, door de overheid opgelegde, financiële en technische vereisten.  Succesvolle registratie geeft aan dat een aannemer aan de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep voldoet en dat hij zijn sociale en fiscale verplichtingen naleeft.  Een aannemer verkrijgt en behoudt zijn registratienummer slechts wanneer hij geen schulden heeft voor wat betreft de betaling van lonen, belastingen en sociale bijdragen.  Een geschrapte registratie is een ernstige aanwijzing dat een onderneming zich in moeilijkheden bevindt.

Bouwpremies en belastingvoordelen worden menigmaal pas toegekend op voorwaarde dat je aannemer erkend, geregistreerd is.  Zo ook als je wil profiteren van het verlaagde BTW-tarief van 6% voor de uitvoering van renovatiewerken aan woningen van meer dan 10 jaar oud.

Als je een warmtepomp-airconditioner, kachel of inzethaard bij Walter Goovaerts aankoopt én je huis is ouder dan 10 jaar én je vertrouwt de plaatsing aan ons toe,
betaal je slechts 6% BTW (in plaats van de normale 21%) op de toestellen, de installatiematerialen én de werkuren!

Kom eens langs.  Wij geven je graag meer inlichtingen en verzorgen alle formaliteiten voor de aanvraag.  We passen bovenstaande, klaar en duidelijke, regels strikt en zonder uitzondering toe:  Als je een kachel, inzethaard, warmtepomp-airconditioner afhaalt  en/of  zelf plaatst en/of laat installeren in een huis dat jonger dan 10 jaar is, betaal je 21% BTW.

 

Onderhoud van airco / warmtepomp

Wij voeren enkel onderhoudsbeurten uit aan bij ons aangekochte warmtepomp-airconditioners.  Een goed, regelmatig, jaarlijks onderhoud laat je warmtepomp-airconditioner langer meegaan.

In principe kan je het basisonderhoud van een split-warmtepomp-airconditioner zelf uitvoeren.  Bij de installatie van je toestel leggen wij uit hoe, wanneer en welk onderhoud je kan en moet uitvoeren.  Heb je twee linkerhanden, te weinig tijd of ben je vergeten hoe een volledig onderhoud zelf te doen?  Dan is het beter dat een van onze monteurs langskomt en je deze zorg uit handen neemt. 
Bel ons op 014 / 51 12 66 om een afspraak te maken.
Bij Walter Goovaerts Herenthout bestaan geen onderhoudscontracten waar je niet onderuit kan!  Een tevreden klant komt terug.  Papierwerk is daar niet bij nodig.  Jij laat ons zelf weten wanneer je het nodig vind dat je warmtepomp-airconditioner (in de loop van lager vermelde drie maanden) een onderhoudsbeurt krijgt en dan maken we een afspraak om langs te komen.  Het onderhoud, reinigen van een warmtepomp-airconditioner is géén herstelling maar een preventieve actie:  met de bedoeling van problemen te voorkomen.  Het onderhoud beschouwen wij daarom als niet-dringende opdracht en laat je bij voorkeur tijdens de maanden januari, februari, maart uitvoeren.  Onderhoudsaanvragen die ons tijdig bereiken en die uitgevoerd worden in de loop van de drie hogervermelde maanden worden trouwens beloond met een fikse korting op het onderhoudstarief.  Cliënten die er prijs op stellen geven wij een jaar na de vorige reinigingsbeurt graag een seintje om hen er aan te herinneren dat het tijd is voor een nieuwe controle.  Op dat ogenblik is de klant vrij om met ons een nieuwe afspraak te maken of niet.  Herstellingen beschouwen wij wél als prioritair.  Als je toestel defect is komen wij zo snel mogelijk bij je langs.  Kijk op onze dienst-na-verkoop-pagina voor meer gedetailleerde info.

Bel ons op 014 / 51 12 66 om een afspraak te maken.

Maak gebruik van onze task-locator om aan de weet te komen of wij ook in jouw woonplaats onderhoud uitvoeren.

 

Pure and Green onderhoudssysteem

Wij voeren enkel onderhoudsbeurten uit van bij ons aangekochte warmtepomp-airconditioners.  Een goed, regelmatig, jaarlijks onderhoud verlengt de levensduur van je warmtepomp-airconditioner en het risico op verspreiding van de van nature in de lucht aanwezige allergenen wordt tegengegaan.

Wij gebruiken de Pure and Green onderhoudsproducten:  Microscopische reiniging en bescherming met probiotica.  Vrij van chloor en zuren zorgen deze reinigingsmiddelen voor een gezond onderhoud van klimatisatiesystemen.  100% natuurlijk en veilig voor jouw en je omgeving.  

Wanneer onze monteur het onderhoud aan een warmtepomp-airconditioner uitvoert, worden volgende stappen doorlopen: 

De omkasting en filters van de binnenunit verwijderen om daarna de filters schoon te borstelen of te blazen.  De behuizing van het toestel wordt schoongemaakt.

Zowel het vlotterbakje als opvanggootje van het condenswater en de verdamper reinigen en ontsmetten met ‘foam clean’  geconcentreerde, biologisch afbreekbare schuimreiniger.  Vervolgens wordt ‘protec gel’ aangebracht op de verdamper.  Deze gel zorgt voor een langdurige bescherming tegen zichtbare en onzichtbare vervuiling.  De condensafvoerleiding controleren op verstoppingen en zo nodig met lage-luchtdruk schoonblazen.  De verdamper van de binnenunit met de stoomreiniger naspoelen en zuiveren.  Tot slot een laag ‘protec spray’ aanbrengen om onaangename geuren te verwijderen, ze niet slechts te verdoezelen.

De buitenunit wordt met ‘power clean’ ontvetter van hoog niveau schoongemaakt.  Een krachtig maar op waterbasis vervaardigd, fosfaatvrij en niet-corrosief reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van hevige vervuiling.  Afhankelijk van de bereikbaarheid worden verdamper en toestelkast met compressorlucht doorgeblazen.  Met een elektronische snuffelaar worden de leidingkoppelingen op lekkages gecontroleerd. 

Alle componenten worden terug gemonteerd en een digitale temperatuurmeting bij zowel binnen- als buitenunit sluit het onderhoud af.

 

Wil je meer warmtepomp-airconditioners zien?

 1. Kom langs in onze toonzaal, je vindt er een ruim aanbod aan toestellen.  Je kijkt rustig en ongestoord rond of we geven je advies en informatie als je dat graag wil.
 2. In onze rubriek referenties kan je foto’s zien van, en commentaren lezen over, toestellen die wij al bij andere cliënten plaatsten. 
 3. Brochures en info over warmtepomp-airconditioners vind je in de download-zone van onze website.

 

Checklist klimatisatie

Print de handige checklist af vooraleer je langskomt. Zo kunnen we u van bij de start correct informeren!

Download de checklist!

website: www.willems-it.be